7 resultater
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
... masse som fell frå stor høgde frigjer enormt med energi, sørgjer for findeling av bergartar og gir ei valdsam forskuving av ...
NGU conducted an airborne geophysical survey in Harstad area in July 2019. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the recorded datasets. The geophysical survey results consist of approximately 1700 line-km of data, covering an area of 340 km2. The NGU modified Geotech Ltd.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Kvæfjord area in July and August 2019. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the recorded datasets. The geophysical survey results consist of approximately 3200 line-km, covering an area of 640 km2. The NGU modified Geotech Ltd.
... som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for ...
... som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... 20.12.21: Flere vil bore for billigere energi 14.12.21. Hold av 8.2.22 til NGU-dagen 10.12.21. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.