3 resultater
... tiden et stort prosjekt ( GeoERA ) som omfatter råvarer, energi, grunnvann og harmonisering/utvikling av felles dataplattformer. ... mineralske råvarer som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli ...
... er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile ...
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.