18 resultater
Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer ... en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i ...
... i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en kilde til energi Bruk av grunnvann ...
... Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var ...
... Statens naturskadefond, Aurland kommune og Oslo Energi. Videre er Statens vegvesen, NVE, Jernbaneverket og Sogn og Fjordane ...
... responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall ... ventilasjonsluften via en varmeveksler uten at det brukes energi fra en kjølemaskin. Dette kalles frikjøling. Energien fra brønnene ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell og gir ofte en ...
... BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner iht §VRL GPlates  GPlates software can be ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Det er flere geologiske forhold som kan ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsynings­formål, blant annet dyp til fjell. Den nasjonale ...
... kan være et problem ved energiboring fordi man tar energi fra berggrunnen rundt borehullet. Om to eller flere energianlegg bygges ...
... brønner i berg til privat bruk for vannforsyning samt for energi for kjøling og oppvarming. Standarden omfatter ikke brønner til peile- ...
... kan gjerne gjenvinnes som råstoff eller i det minste som energi. Hjemme hos oss leverer vi overforbruket vårt på loppemarked og ... og mer klimavennlige tiltak og en overgang mot fornybar energi kontra fossilt brensel. Det er for eksempel kun få dager siden Equinor ...
... Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april 16.30-20.00: ...
... eiendomsforetak, eller de ønsker tilgang til grunnvann og energi fra undergrunnen. Flere er med på å dele utgiftene til utvikling ...
... og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets ...
... av brønneiers navn og telefonnummer. Alle vannforsynings-, energi-, undersøkelses-, miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart ...
... organismene trenger organiske næringsstoffer for å skaffe energi. Biofilmer av bakterier, alger og sopp utgjør næringsgrunnlaget for ...
... er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens koboltproduksjon går til fremstilling av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.