10 resultater
... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. I dag dekker solenergi og vindmøller kun 1 prosent av verdens ... og produsere moderne høyteknologiske produkter og renere energi, nå leveres av Kina. Tilgang til kritiske mineraler og materialer er ...
... det vellykkede samarbeidet med industrien innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at ...
... har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. NGU deltar i et ...
... undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ut fra løsmasseakviferen i dette området. Området ved ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi dypt nede i jordskorpen. Målingene skal i tillegg bidra til ...
... Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser fra mineralindustri, ...
... ikke så lenge til! - Vi må satse på ren, grønn energi slik at vi kan holde jord, luft og vann fritt for forurensninger, skape ...
... i næringslivet. Som energinasjon skal vi produsere mer energi med lavere klimautslipp. Som bionasjon skal vi høste stort, men ha lave ...
... Hydraulic potential Enhet for energi per masse. Hydraulisk trykkhøyde ... potential Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av: ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.