11 resultater
... står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Figuren viser at det er nødvendig med omfattende ... i seks vindparker i Trøndelag skal produsere fornybar energi til 170.000 husstander. Midt-Norges nye vindkraftanlegg er et ...
... Mineraler i vinden Økt produksjon av fornybar energi fra solceller og vindmøller krever økt tilgang til en rekke metaller ... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. Etablering av vindmøller, krever økt tilgang til en rekke ...
... gunstige forhold være interessante for utvinning av dyp geotermisk energi. Målingen skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare. ...
... ble avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel, påpeker Tom Heldal. I dag er nær ... satsing på ny teknologi, både i utviklingen av fornybar energi og i arbeidet med å redusere forbruket av fossil energi, understreker ...
... i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med ...
... arv kan bevares i mange hundre år framover. Grønn energi Grunnvarme er solvarme lagret i bakken. Grunnens og grunnvannets ... løsninger i byutviklingen,  til klimatilpasning, energi- og arealbruk. Men vi møter også utfordringer og konflikter i forhold ...
... form i en Iphone, nettbrett eller smart-TV. Skal fossil energi fases ut til fordel for sol- og vindenergi, må produksjonen av ...
This report presents geophysical interpretation results of gravity data as part of a project entitled ORMEL. The main objective of the project is to discern the amount of groundwater, and hence energy, that can be withdrawn from the major sand and gravel sediments in Melhus. The object for this study was depth to bedrock and bedrock morphology.
NGU conducted an airborne magnetic and radiometric survey in the Nissedal area in July 2011 on behalf of the Region Geologist in Buskerud, Telemark and Vestfold; Sven Dahlgren. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded atasets.
Bilde av landskap
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
... – primitive mikroorganismer i havet – som skaffet energi gjennom fotosyntese og ga fra seg fritt oksygen som avfallsprodukt. I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.