34 resultater
... National Laboratory, USA.   Den totale mengde geotermisk energi på jorda er anslått til 3,5x 1015 TWh. Mer enn nok til å dekke ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell. Kommunen, ... på hus, veg eller mur.  Hvorfor ikke høste energi fra egen hage? Under plenen og parkeringsplassen utenfor husveggen er ...
... vært et sterkt og begrunnet håp om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og ... ble det gjennomført lignende boringer etter varme - geotermisk energi - i fjellet. Med boreriggen "Ullrigg" har man boret hele 1,6 ...
... materiale av organisk opphav, primært planter, som avgir energi ved forbrenning. Opphavsmessig er kull nært beslektet med olje og gass, ...
... viktig for flere praktiske formål som for eksempel bruk av geotermisk energi, bestemmelse av modning av kildebergarter for hydrokarboner eller ...
... varmeledningsevne er viktig i sammenheng med bruk av geotermisk energi, for eksempel for å oppnå optimal dimensjonering av grunnvarmeanlegg ...
... en annen flate. Modellen regner med et tap av kinetisk energi nedover i skråningen som påvirkes av blokkens form og egenskapene til ... i 2D langs utvalgte profiler . For hver enkel blokk beregnes energi, fart, spretthøyde (”bounce height”) og endepunkt for hele ...
This report present the program and abstracts of scientific presentations given at the 7th International Conference on Arctic Margins (ICAM-VII 2015) held 2nd-5th June, in Trondheim, Norway. The International Conference on Arctic Margins (ICAM) is a forum for earth scientists who study the Arctic. ICAM was founded by the US Department of the Interior Bureau of Ocean Energy Management in 1991 with the underlying themes of Arctic understanding and international cooperation in Arctic research.
... 12.00-13.00 Lunsj 13.00-13.20 Hvor mye energi produseres i og på havbunnen?  Havbunnen utenfor Norge er en av ... Alle dyrene som lever på og nede i bunnen produserer energi. Denne bioenergien danner grunnlaget for det rike fiskelivet i området. ...
... dette mangfoldet fra steinøkser og pilspisser til gruver og energi. Parken skal også vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for ...
... ødeleggelser dersom den relative bevegelsen er stor nok. Energi som utløses dypt nede i jorda kan også medføre stor skade ved at ...
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
... det ligger i sakens natur at det kreves mindre energi for å formatere stein enn å først bruke energi til å knuse ned steinen og siden sette den sammen igjen til ulike ... "ferdige" plater fra naturen. Det største forbruket av energi i natursteinsproduksjonen ligger trolig på transportsiden - først den ...
... . I vitenskapen defineres naturlige prosesser med skadelig energi som en trussel. En kombinasjon av disse naturlige prosessene danner dype ... dataanalyser), og viser normalt ikke sannsynligheten eller energi for en hendelse. Sårbarhet og risiko Ettersom jorden er ...
... på at atomene i en prøve eksiteres når de tilføres energi i et induktivt koblet plasma (ICP) og sender ut karakteristisk lys. ...
... utnytter mulighetene som under­grunnen byr på (volum, energi, råstoffer, grunnvann), samtidig som den minimaliserer konflikter ...
... av kosmisk stråling som inneholder partikler med høy energi. Disse partiklene kolliderer med atomer i atmosfæren (noe som skaper ...
NGU conducted an airborne magnetic and radiometric survey in Romsdalsfjorden in December 2014 and January 2015 on behalf of Statens Vegvesen. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets.The geophysical survey results reported herein are from 2750 line km, covering an area of 550km2. A Scintrex CS-3 magnetometer in a towed bird and a 1024 channels RSX-5 spectrometer installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The s
NGU conducted an airborne magnetic and radiometric survey in the Dividalen area in September 2013 and October 2014 as a part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report described and documents the aquisition, processing and visualization of recorded datasets.
... uten råstoffer som i dag kun produseres i Kina. Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder ...
... hvert år. De forsyner hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir ...
XRF
... for målemetoden er at røntgenstråling av høy energi sendes inn på en prøve. Dette fører til at grunnstoffene sender ut ...
... til kvarts er meget sterke.  Det kreves derfor mye energi for å bryte disse, noe som  medfører at man må ha en relativ høy ...
... grønne skiftet med blant annet utbygging av ny og fornybar energi. Til det trenger vi nye mineraler, ny mineralindustri og intensivert ...
... på marginen. Sonen der det utløses mest seismisk energi på den norske marginen i dag, er på grensen mellom marginens ... styrke 6.Kartet til høyre viser kumulativt seismisk moment energi. (Mw >= 2.0, data fra det Finske Seismologiske Institutt, ...
... Det er først ved de store jordskjelvene, at det er energi igjen i jorda, som utløser nye skjelv, sier Nordgulen.  Skjelv av ...
... byggeråstoffer Framtidas teknologi Grønn energi 2016 GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase ...
... Oljedirektoratet, kan gasshydrater være en kilde til energi . Funnet i Polhavet, kan også ha betydning for videre ...
... energiinnhold og en kan plotte opp et energispektrum der energi (MeV) plottes lags x-aksen og counts langs y-aksen. Figur 2 viser ...
... med, blant annet ved å belyse paradokset med at grønn energi krever mer gruvedrift.    NGU har blant annet i en ...
... i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi" skrev  European Commission   i 2017.  Felles for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.