9 resultater
... Odleiv Olesen. - Vi kan også undersøke mulighetene for geotermisk energi i berggrunnen. På land kan kartleggingen i tillegg brukes i planlegging ...
The geothermal potential of Norway mainland remains unknown. One of the major outcomes of the Kontiki project (2004-2007) was that heat flow values in southern Norway were, at least, 10 mW/m2 higher than previously thought, opening the perspective for a future use of geothermal energy. A very first attempt was made to estimate underground temperatures well below the deepest levels reached by the scientific drillholes.
... og tilgjengeligheten er altså ikke avklart. Fornybar energi Det er tidligere visepresident i det tekniske forskningssenteret i ... i Norge. Regjeringen vil prioritere utbygging av ny fornybar energi som bioenergi, vind og havmøller. Thorium-rapporten   ...
... fra et kullfyrt kraftverk som produserer samme mengde energi. Til tross for ny renseteknikk spres noe av det finkornede materialet ...
... som styrker etterspørselen etter miljøvennlig, fornybar energi - også for privatmarkedet. Utviklingen i Sverige viser oss at disse ...
... greier. Fast fjell, løsmasser eller grunnvann tappes for energi og varmer opp hus via vannbåren varme. Selve varmeavgivelsen kan ...
... blant annet å forsyne Statoils utvidede metanolfabrikk med energi. Tre områder undersøkt Det er som en del av det omfattende ...
... av mineralske ressurser. Det er Mosambiks departement for energi og mineralressurser som eier resultatene og som eventuelt går videre ...
... om undergrunnsdeponering er en farbar vei for europeisk energi- og klimapolitikk. Porøs og tett For å kunne deponere CO2 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.