5 resultater
... ), er det registrert ca 40 000 borebrønner for uttak av energi og grunnvann. Ved å klikke på et av brønnpunktene vil det komme opp ... Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi. Dybde ned til fjell Dybde ned til fjell ...
Den høye temperaturen i Hell-tunnelen skyldes geotermisk energi, eller jordvarme (varmeenergi fra undergrunnen, som kan skyldes ... C pr 100 m som er den geotermiske gradienten i Trøndelag (geotermisk gradient = mål for økning av temperatur nedover i jordskorpen, se ...
... velger å tolke spørsmålet på 2 måter: 1) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom vi fylte tunnelen med vann, ventet til det ... Hva om tunnellen lå på 2 eller 4 km dyp? 2) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom et tilsvarende volum vann med samme temperatur ...
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies.
... i Barentshavet skapte enorme flodbølger og utløste en energi som tilsvarer et jordskjelv på 8,3 på Richters skala, forteller Morten ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.