8 resultater
... varmeledningsevne, varmestrøm Potensialet for geotermisk energi er enormt, og alle anslag viser en vedvarende økning av forbruket av ...
... området. Temperaturgradienter, varmestrøm og radioaktiv energi i Osloområdet. ...
... Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi. ...
... Den anførte vannmengden gir grunnlag for produksjon av energi tilsvarende 700-1.100 kW/time, gjennom varmpepumpeteknologi. ...
... med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi fra grunnvann gjennom varmepumper, kunne benyttes ved oppvarming av 20 ...
On 07 October, 1988, a helicopter radiometric survey was flown in the vicinity of Kragerø municipality. The purpose of the survey was to provide radiometric information to help assess radon hazard from radioavtive rocks in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and processed at NGU.
... 0800-3416 2000.091 Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager ...
... mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.