42 resultater
... som krever mindre ressurser. Kriterier En norsk geopark er et avgrenset, klart definert og sammenhengende område, som ...
... Jurus ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Geopark Sunnhordland bør arbeide videre i retning av UNESCO. Komiteen har ... sjiktet; Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, og Magma Geopark i Rogaland og Vest-Agder. I tillegg ligger Trollfjell Geopark på ...
... Etter en omfattende søknadsprosess fikk Gea Norvegica Geopark status som en europeisk geopark i 2006. Parken inngår i UNESCOs "Global network of geoparks", som ...
... UNESCO etablerte i 2015 en ny betegnelse, Unesco global geopark, som raskt ble ratifisert av samtlige 195 medlemsland. En Unesco global geopark er definert slik: «Sammenhengende geografiske områder hvor steder ...
... forvaltes på en bærekraftig måte. I en UNESCO global geopark fremheves den geologiske arven som en del av jordas natur- ... Communities, UNESCO 2016) Lang prosess En UNESCO geopark må oppfylle visse kriterier. Den må inneholde geologisk arv av ...
... nå er det to stillinger som er ledige. Gea Norvegica Geopark søker geolog/naturviter med et stort engasjement for geologi og ... fort om du ikke har gjort det fra før av. Trollfjell Geopark ble tatt opp i UNESCO i 2019 og søker derfor en prosjektleder. Denne ...
... og kulturarv og i sitt arbeid med geoparker. En geopark er et større område, tilsvarende en nasjonalpark, som inneholder ...
Med godkjenning av Fjordkysten regional- og geopark får Norge nå sin femte geopark. NGU har bidratt med geologisk kunnskap til utforming av geoparkens ... og et område som har ønsket å bli en godkjent norsk geopark. De to konseptene regionalpark og geopark har i utgangspunktet ...
... Etter en omfattende søknadsprosess fikk Gea Norvegica Geopark status som en europeisk geopark i 2006. Parken inngår dermed i UNESCOs "Global network of geoparks", ...
UNESCOs International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) fra 2015, omfatter UNESCO Global Geoparks og International Geoscience Program (IGCP).
... UNESCO Globale geoparker fra Norge (en representant fra hver geopark) Naturhistoriske museer Universiteter og høgskoler med ... og forvaltning og har tatt et initiativ for å støtte geopark-ideer som bidrar til at flere steder fokuserer på geologi og tar ...
NGU har siden 2014 etablert nyhetsbrev for norske geoparker.
... Forening sammen med Norges geologiske undersøkelse og Geopark Sunnhordland til geoturismeseminar.  Det er det ... hvert tredje år).  Årets tema er " Geopark og geologi - Formidling og teknologi " og seminaret holdes i Geopark ...
... søknad fra Samarbeidsrådet for å bli godkjent som Norsk Geopark. ... av søknaden og befaring av ekspertgruppe ble Sunnhordland Geopark godkjent som Norsk Geopark. ...
... besøke geoparken for å vurdere den. Hos Magma Geopark på Sørvestlandet skjer mye av aktivitene i ulike prosjekter. To ... nytt prosjekt har startet sammen med Færøyene og Katla geopark på Island. I 2020 nådde de en all time high på turisme, opp med ...
... system for godkjenning. I dette nummeret: Trollfjell Geopark, Geopark JHostedalsbreen, Hyllestadseminaret, Interaktiv besøkssenter, ...
... og mer populært i de siste årene. Men hva er egentlig en geopark og hva skiller den fra et verdensarvområde eller en nasjonalpark? I dette nummeret: Formalisert komité, Trollfjell geopark, Brønnøy Kalk og Geologiens Dag, Nordland blir til, GEARS, Nye ...
... NGU-dagen 2015, Naturtyper i Norge (NiN) 2.0, Sunnhordland geopark, Det skjer fremover Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoarv og ...
Trollfjell geopark, som omfatter kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad i ... i november inn søknad om å bli godkjent som UNESCO Global Geopark. I dette nummeret: Trollfjell Geopark, UNESCO, Drifting Apart, Ny broshyre fra NGU, Nordland blir til, ...
Rapport fra den 6. internasjonale UNESCO-konferansen om Globale Geoparker, i Stonehammer, Canada. I dette nummeret: Rapport fra Stonehammer, Nyheter fra geoparker og geoparksprosjekt, Geologisk mangfold, 11 nye medlemmer i GGN, Det skjer fremover
... Geologisk arv i indre Skandinavia (GEARS), Sunnhordaland geopark, Reisadalen nasjonalpark, Trollfjell geopark, Magma. NGU Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoarv og geoparker ...
... er vi, Unesco konferanse, EGN møte, Nordisk konferanse, Geopark workshop, Workshop i Sverige, GGN konferanse, Database for geoarv ...
Norsk Geologisk Forening arrangerer hver høst Geologiens Dag. Hovedmålet med det nasjonale arrangementet er å formidle geologi ut til folket. Vi er stolt over at vi de siste årene har hatt over 20.000 besøkende på til sammen ca 80 arrangement. I dette nummeret: Geologiens dag, Slemmestad, Geiranger, Geoturismeseminar, Nye goeparker, GeoVR, Tidslinje i Kjærra, Det skjer fremover
Begrepet «Geopark» i seg selv er ikke varemerkebeskyttet. Med andre ord: Alle som ønsker det, har rett til å kalle et område for en geopark. Det finnes flere slike rundt i landet, som på fortjenstfullt vis ... I de senere årene har også begrepet UNESCO Global Geopark dukket opp, og dette er en betegnelse som henger høyt. For at et ...
... nasjonalparker på Miljødirektoratet Gea Norvegica geopark  Magma geopark Norsk Oljemuseums Geopark Geoparken i Skedsmo ...
Geopark-nettverket, fra høyre: Pål Thjømøe (Magma Geopark), Torill Engen Skaugen (UNESCO), Lars Erikstad (Progeo), Anne ... (Naturhistorisk museum), Kristin Rangnes (Gea Norvegica Geopark), Tom Heldal, NGU. Bak: Rolv Dahl, NGU. Med blant annet ...
Lochaber i Skottland har en såkalt geopark-status, utnevnt av UNESCO på grunn av sin spennende geologi. ...
... Noen steder kan verdensarvområder også ligge inne i en geopark og vice versa. Likevel er UNESCOs verdensarvliste noe annet enn ... formidles, på litt ulike måter i de to programmene. I en geopark er naturverdiene i sentrum, men i et verdensarvområde er også ...
... Velkommen Tom Heldal Prosjekt Trollfjell Geopark Anne Bergengren Veien videre? Rolv Dahl ... internasjonalt nettverk Kristin Rangnes Magma Geopark AS - en presentasjon Pål Thjømøe 16. og 17. juni 2014 ble ...
... Hva skjer? v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark 10.20 Gea Norvegica geopark v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark 10.30 Pause ...
Hva er den geologiske arven vår? Og hvordan skal vi få folk som er interessert i natur til å få opp øynene for den historien geologien forteller?
... som Island, har vi nylig fått vår andre UNESCO-godkjente geopark. Den 23.mars ble Magma geopark i Rogaland medlem av det europeiske og globale geoparknettverket. ...
... som Island, har vi nylig fått vår andre UNESCO-godkjente geopark. Den 23. mars ble Magma geopark i Rogaland medlem av det europeiske og globale geoparknettverket. ...
... Hva skjer? v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark   Gea Norvegica geopark v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark   ...
... både bergrunnskart og lausmassekart over Gea Norvegica Geopark i Telemark og Vestfold.  Godt over 300 av 700 kartblad i M ... Heyer, H., Marker M. & Nilsen, K. 2008: GEA NORVEGICA GEOPARK, berggrunnskart M 1:100 000, førebels utgåve. NGU Referanse ...
... Området er vernet som kuturminne og er en del av Trollfjell Geopark. Alderen på bruddet er ukjent, men mye tyder på at steinen kan ... Området med klebersteinbruddet er en del av Trollfjell Geopark. Foto: Trollfjell Geopark Bli med til Stor-Esjeøya i Brønnøy ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... med matematikk 19.11.21: Fjordkysten ny norsk geopark 18.11.21. Norge forvitrer raskere enn antatt 8.11.21: ... fun facts om Arctic Race.  13.8.19. NGU og Geopark Sunnhordaland inviterer til geoturisme seminar.  6.8.19.. ...
... i Brønnøy kommune, Nordland. Foto: Trollfjell Geopark På tv-aksjonen i år var temaet regnskog. Regnskogen er en ...
... geologisk kart over området til geoparken Gæa Norvegica Geopark, har NGU systematisk kartlagt potensialet for tørrmurstein i Bamble og ...
... Samtidig er bergarten et av tyngdepunktene i Norges første Geopark - Geo Norvegica. Her ligger det store muligheter til formidling, og til ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.