8 resultater
... kjemisk forvitring av vanlig fjell. Bøker innen faget geomorfologi (læren om landformer)  kan besvare dette spørsmålet mer ...
... nye sedimentavleiringar. Forvitring er også viktig innan geomorfologi - læra om opphavet og utviklinga til landformer og topografi. Her ... kan vi løyse geokronologiske problem knytt til mellom anna geomorfologi, strukturgeologi, sedimentologi og reservoar-eigenskapar ved ...
... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, ...
... har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider seg. I ... har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene. Trekantformede ...
... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, ...
... har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og utløpsområdene. I tillegg er ...
... og kombinerer alt mellom kjemi, fysikk, biologi, geologi og geomorfologi. Det vil si at forskeren kan for eksempel si noe om klima, dyre og ...
... (kornstørrelse), løsmasser, sedimentasjonsmiljø og geomorfologi (landformer) er nye geologiske kart fra Kveithola og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.