Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1071 resultater
... Altafjorden har slik sett ein spesiell posisjon i norsk geologi. Ny kunnskap Nå har NGU vore i felt langs fjorden og samla ...
I jakten på Norges eldste grafittgruve, og Norges første kvinnelige gruvesjef, havnet vi i Blyantverksveien. Det sorte sølvet grafitt, lik det vi kan finne i den gamle gruven, har nemlig ei framtid i det grønne skiftet.
... var dårligere enn nå eller områder med kompleks geologi. Dette kan resultere i usikker plassering av noen grenser mellom ... over store avstander 55-58 moh. Overraskende geologi: Selv om mye av Norge er kartlagt og MG registreringer dekker store ...
... fjellkjeden, som ennå i dag preger store deler av Norges geologi. En dramatisk advent: Vulkanutbrudd, meteorittnedslag og ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull ... flere andre NGU-ere har bidratt til. Hva har dette med geologi å gjøre? Rødlista for naturtyper er delt inn i ni ... i ny og mye større hovedgruppe med hovedfokus på geologi: Landform. Under denne ligger det 14 undergrupper med til sammen 85 ...
... har vist seg å være et område med stor variasjon i geologi og bunnforhold. Lengst nord i kartleggingsområdet finner vi ...
Håpet om at fjellet Løvstakken skulle varme opp Bergen sentrum, ser ut til å briste. Resultatene fra NGUs prøveboringer, viser at temperaturen i fjellet er lavere enn antatt.
... naturfag og kombinerer alt mellom kjemi, fysikk, biologi, geologi og geomorfologi. Det vil si at forskeren kan for eksempel si noe om ...
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
Statoil har gjort lovende oljefunn på Linerle-feltet i Norskehavet basert på en "blekksprut" (bildet) med ny, norsk teknologi.
Faglig forum for Barentshavet – Lofoten la i samarbeid med Overvåkingsgruppen og Risikogruppen torsdag fram en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
Per Storemyr kjenner nesten hver en stein i Nidarosdomen. Nå kommer boken hans «Nidarosdomens grunnfjell». Det er en historie som vandrer fra steinbryterne i Det gamle Egypt til Europas nordligste katedral - i Trondheim.
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.
HYLLESTAD: Hyllestad i Sogn var først ute med kvernsteinsdrift her i landet. Samtidig avslører sunkne båtlaster langs vestlandskysten at handelen og eksporten av kvernstein var betydelig i middelalderen.
Det startet som et tungt, oljefinansiert grunnforskningsprosjekt med fokus på løsmasseavsetninger og istidsgeologi på Jæren. Nå, mer enn femten år senere, er alt klart for tapping av krystallrent kildevann på flaske.
Gruppen bak NGU-prosjektet BASE har fått en artikkel publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Artikkelen viser en ny metode for å forstå sprø forkastningssoner.
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Forskning viser at din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.
... utvikles analyseteknikkene år for år. Et arkiv over Norges geologi er derfor helt nødvendig, sier Lynum. Nasjonalt Borekjerne- og ...
Nordland III sør for 67. breddegrad har etter alt å dømme beholdt mer olje og gass i antatte reservoarer enn Nordland VI utenfor Lofoten.
... Vel nede blir vi premiert med fantastiske blotninger av geologi – det mest spektakulære viser kryssende lag av smeltebergarter hvor ...
Fiskere har gjort seg gode erfaringer med bruk av nye detaljerte sjøbunnskart. Fangsten er blitt større, drivstofforbruket mindre, og skadene på utstyret redusert.
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
For drøye 12 000 år siden sto havet langs Helgeland mer enn 100 meter høyere enn i dag, og gigantiske isfjell fløt rundt i fjordene. Det hadde vært varmt og kraftig issmelting gjennom flere tusen år, men med ett hadde klimaet snudd.
Visjonen om CO2-frie gasskraftverk forutsetter at det finnes steder der CO2 kan deponeres i undergrunnen. NGU har deltatt i en overordnet kartlegging av potensialet for CO2 deponering i Europa.
... høst på Jan Mayen. Først og fremst kartlegger de øyas geologi og hvordan klimaet har endret seg de siste tusenårene. I forbindelse ...
... effekten er den fornya samhandlinga og forståelsen mellom geologi og arkeologi. - Grunnvatn er definitivt sett på dagsorden ...
NGU-ingeniør Einar Dalsegg festar ein kabel i ein bergnabb ved Nordværnes i Nordland. Snart skal han sende straum gjennom fjellet, og soleis få nye svar om grafitten som ligg gøymt her.
... ut over 200 nautiske mil, måtte man undersøke topografi og geologi videre nordover inn i Polhavet. Derfor gjennomførte Oljedirektoratet, ...
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
ROGNAN: Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå gransker forskere jordskjelvaktiviteten i detalj. Skjelvene har betydning for egenskapene til mulige olje- og gassreservoarer på sokkelen.
... turen nordover langs norskekysten diskuterte Fridjof Nansen geologi og landskap med geologiprofessor Waldemar C. Brøgger, som ble med på ...
... korallrev.) Kartlegger havbunnen Alt dette er geologi. Maringeologene ved NGU studerer landformene på havets bunn for å ...
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
Brynesteiner fra Mostadmarka fulgte vikingene ut i verden. Forskere har avdekket en omfattende produksjon av bryner i skogsområdet sør for Hommelvik i Malvik kommune.
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø.

Sider