22 resultater
Vi er åpne for alle slags spørsmål som gjelder geologi i Norge. Ved spørsmål samtykker du samtidig i at NGU kan ... til spørsmålet blir besvart. Lurer du på noe innen geologi? Spør en geolog ...
Geologi i Trondheim og omegn Her er 3D-visualisering av data, ...
... laboratoriet, det offentlege biblioteket og svartenesta om geologi. Me har òg eit biletarkiv som dokumenterer vår aktivitet gjennom NGUs ...
... Vi ønsker at stadig flere skal oppdage og oppleve geologi. Derfor utgir vi innimellom enkeltstående bøker, alene eller i ...
... til det offentlege og til industrien. Vår verksemdsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 tilsette frå 29 nasjonar, av dei er om lag ...
... Survey of Norway, 1985 Aeromagnetik, Gravimetri, Geologi og Tolkning fra Finnmark og Troms, M1:500.000 PDF fil (19 MB) ... 1994 Aeromagnetik, Gravimetri, Topografi og Geologi i Kautokeino, M1:250.000 PDF fil 7715 kb) ...
Liste over aeromagnetiske anomalikart
Liste over tilgjengelige tyngdeanomalikart
Post-Conference Excursion (5th-7th June): The Leka Ophiolite and the Norwegian Strandflat. A three days excursion to examine the ophiolite sequence at the island of Leka and have a walk on the exposed Moho.
3D-geologi Programvare og kildekode ...
 
... NGUs virksomhet skal føre til at Norges geologi og geologiske ressurser er kartlagt på en måte som gir kartdata av ... Vi er delt inn i fire avdelinger . NGUs visjon er "Geologi for samfunnet". Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i ...
NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg er det et avdelingskontor i Tromsø og et borkjernesenter på Løkken i Trøndelag.
...   Hjelp, jeg er på TV! Om hvordan geologi kan formidles i lyd og bilde v/produsent Trond Lillealtern, NRK   Geologi og formidling sett fra Ytre Sogn v/konsulent Torbjørn Løland, Musea ...
... en populærvitenskapelig serie for alle som er interessert i geologi. Bøkene utgir NGU alene eller i samarbeid med andre ...
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... steinparken med beskrivelse Norge har en mangfoldig geologi, skapt gjennom tre milliarder år. Dette har gitt oss unik variasjoner ...
... til NGU, og bidrar til virkeliggjøring av vår visjon: "Geologi for samfunnet". Et godt eksempel på synergier som oppstår i ...
... 1890, da NGU utga sine første artikkelsamlinger om norsk geologi. Til å begynne med ble de fleste artikler publisert på norsk, selv ...
Information about Trondheim
Monday 23 May  18:00-20:00 Registration and icebreaker. The icebreaker will be held at the Geological Survey of Norway. Light food and beverages will be served.
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.