3 resultater
I prosjektet sammenstilles kunnskap om geologi i Nordland fylke med mål om å lage en populærvitenskapelig ... ikke Nordland fylke en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske godbiter vil øke reiseopplevelsen og bidra til større ...
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.