86 resultater
... vi store grunnvannsforekomster skjult i undergrunnen. Geologi i hverdagen er ikke bare et spørsmål om ressurser; det handler også ... radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. Geologi er et detektivarbeid. Geologi er å forstå fortidas klimaendringer for ...
... leksikon «Geoleksi»:  http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/geoleksi/ Feltarbeid i geofag - Institutt for geofag ved UiO ... av geolog på Utdanning.no NRK.no skole, emne Geologi  Miljolare.no - aktiviteter for skolens nærområder som ...
... ny kunnskap og nye kartleggings- og modelleringsmetoder for geologi i byene. En effektiv og kunnskapsbasert arealforvaltning krever ... for byutviklingen lite anerkjent og ofte oversett. Geologi i byene ...
Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer.
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
Her finner du videoer som forklarer ulike geologiske fenomen eller prosjekter vi jobber med på en enkel måte.
Her står det om hvordan NGU og geologer arbeider.
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av ... fordi det er nyttig for personer som bare vil lære litt om geologi. Vi håper du finner innholdet her interessant. NGU-skole ...
... i Noregs geologiske arv, som har hatt verknad på geologi som vitskap. Geostadar Dei stadar som i særleg grad viser ... har ført til framsteg for forskinga, dei kor ein kan læra geologi og dei som fører til opplevingar og vekkjer undring. Geostadar ...
... i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi". I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen ...
... borehullsvegg. Ved å studere opptakene kan en kartlegge geologi, geologiske grenser, oppsprekningsgrad og bergartenes foliasjon (strøk ...
... til NGUs nettsider, finnes det flere gode nettsider om geologi. Her er en oversikt over sider som kan gi nyttig geologisk kunnskap. ...
... over verdens mineraler og mineralsamlinger Norges geologi gir rom for majestetiske og minnerike opplevelser. Geoturisme har blitt ...
...  (Tekniske geofag) Miljø- og geoteknologi  (Geologi, Bachelor) Miljø- og geoteknologi (Geologi, Master) Tema og undervisning Tema som undervises og ...
Passive marginer finnes langs randen til kontinenter som har sprukket opp og blitt adskilt av hav. De er blant verdens største produsenter av olje og gass og er mye studert av geologer.
... lag og lagdeling. Denne disiplinen, som brukes både innen geologi og arkeologi, gir en systematisk tilnærming til å kunne besvare hva ...
... NGU Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av geologi. Aktiviteter som foregår over eller under terreng kan innvirke på ...
... (Foto: E. Torgersen) Strukturgeologi er et fagområde i geologi hvor man studerer hvordan bergarter deformeres som svar på spenninger ...
... hvorav 40 er på fastlandet og sju på Svalbard. Geologi er grunnlaget for naturverdiene i nasjonalparkene våre, og samlet ...
... ressursene på best mulig måte. NGU kartlegger geologi og bunnforhold i fjordene, på kysten og til havs, deriblant ...
... i tidsepoker. Geokronologi er en disiplin innen geologi som omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler ...
... minimum av opplysninger, slik at informasjon om beliggenhet, geologi og utforming av brønnen blir offentlig tilgjengelig. Dokumentasjon ...
... gir stort sett de største vannmengdene, men Norges geologi gjør at fjellbrønner er mest brukt til lokal vannforsyning. Bore ...
... informasjon. Ei av våre oppgåver er difor kartleggjing av geologi og botntilhøve ved hjelp av moderne metodikk. Kyst og fjord ...
... som egner seg til studier av en lang rekke materialer innen geologi, hvor man vil kombinere strukturell og morfologisk informasjon med ...
... og Biosfære-områder. Det viser også hvor viktig geologi og landskap er for en helhetsforståelse av naturen. Programmet er ... og geoarv - Pål Thjømøe , tlf.: +47 91 78 25 94 Geologi og landskap er viktig for en helhetsforståelse av naturen. Bildet er ...
... geoparker og på steder med tilrettelagt informasjon. Geologi kan du lære mye om i både nasjonalparker, geoparker og på steder med ...
... på Fensfeltet ved Ulefoss (2017) Geologi i Oslo-regionen (GEOS). Sammenstilte infoark (oppdatert 2009) www.ngu.no - nettsted for geologi i Norge  (oppdatert september 2008) Geologi i Oslo-regionen (GEOS). Infoark (2007) Informasjonsark i ...
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
Please find below the program and presentations (.pdf) from the 2016 Nordic Mining Day.
... undersøkelse lenge har arbeidet med formidling av geologi for reiseliv, skoleverk og forvaltning og har tatt et initiativ for å ... geopark-ideer som bidrar til at flere steder fokuserer på geologi og tar være på denne opplevelsesressursen. Norsk komité for ...
... geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... viser prosessane som har forma Noreg og lagt grunnlag for geologi som vitskap. Det geologiske mangfaldet er ein viktig resurs for ...
... å stikke innom hvis man er i nærheten. Her kan man oppleve geologi på nært hold og se steinblokker av lokal eller internasjonal ... i Lom og Mineralparken i Evje er eksempler. Mjøsområdets geologi presenteres i særegen arkitektur i Mammuthuset på Vangsåsen litt ...
... geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ...
... mangfald er òg vår geologiske arv, stadar som formidlar geologi som vitskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... på internasjonal forsking, milepælar i forståinga av geologi som vitskap og jordas utvikling. Andre kan vera ei usedvanleg ven ...
... forskere med spesialkompetanse på de enkelte forekomstenes geologi delta i loggearbeidet. Videre tilbys: Fluorescensscanning ...
... nikkel industrien, mineraljord (C horisont) reflekterer geologi, mens i jord (O horisont) er klima og vegetasjons soner viktig for ...
... med Statens Vegvesen har NGU har utarbeidet informasjon om geologi og natur langs nasjonale turistveger i Rondane og i Nordland. Fra ...

Sider