60 resultater
... på den greske øya Antiparos inneholder både spennende geologi og mektige synsinntrykk. Dette drømmer bloggforfatteren om: ...
... SGU, utvikler sin versjon med rikere og mer realistisk geologi. Her når de fram til brukerne der de er. Vi skulle gjerne hatt like ... De gjør det for å øke forståelsen og kunnskapen om geologi. Det var litt plunder å gå over fra den enklere ... skulle hatt et Minecraft for å kommunisere virkelighetens geologi. Et brukervennlig verktøy som både eksperter og beslutningstakere ...
... norske berggrunnen er uendelig gammel og tidsperspektivet i geologi er vanskelig å ta inn over seg. Les hele blogginlegget her ...
... – selv i et snødekt vinterlandskap kan man oppleve Norges geologi på sitt beste. Flyplass proppfull av granat Har du sett ... fylke. Selv i et snødekt vinterland kan man oppleve Norges geologi på sitt beste!   Les bloggen her Inn for landing på ...
... godkjenne. Her blir det lagt vekt på at området skal ha geologi og geologisk arv av internasjonal viktighet, samtidig som ... er potente greier. Det lærte vi alt om i sommer. Potent geologi i parken ...
... hår som stritter til alle kanter. Er vi heldige forbindes geologi med olje. Vi er svært dårlig til å profilere hva geologi brukes til i samfunnet og hva en geolog, geofysiker, ingeniørgeolog, ...
... skape et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt. I geologi snakker vi om full utnyttelse av gruveavgang, steinbrudd og masser ... klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst? Geologi, verden og Black Friday ...
Geologi i byene er ikke noe nytt. Det er gammelt. Men det er først nå at ... energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir muligheter. Vann og undergrunn ... når grunnen ikke klarer å suge opp vannmassene. Geologi i byene er viktig for å tilpasse oss klimaendringene. Å ...
Geofagene, deriblant geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har ... skole et eget fag som heter "Geofag" med fokus på geologi og geografi - på lik linje med de andre naturfagene. I tiden som har ... elever som vil ta faget. For hva er nå egentlig geofag? Geologi? Naturgeografi? Løsningen tror jeg ligger i grunnskolen; ...
... Kjelde: NGU-publikasjonen Gråsteinen 11: Rallarvegen – geologi og landformer. Inge Aarseth, Theis Braanaas og Helge Henriksen, 2006. ... høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi. Den over 100 år gamle Rallarvegen frå høgfjell til fjord gir ...
... er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning. Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og ... er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning. God kontroll på pukk og grus ...
... av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N ...
... sine nettsider kan hvem som helst stille spørsmål til en geologi-ekspert. I tillegg kommer det mange telefonsamtaler fra en undrende Ola ...
... og kommunens representant kan overraskende mye om geologi. De er like engasjerte som forventet, men også jordnære. Kommunen ...
... det er i Afghanistan, Arktis eller andre regioner. - Geologi kan gi stor makt og rikdom, uttaler utenriksministeren (Christian ... I TV-serien «Nobel» sier en av hovedpersonene at geologi kan gi stor makt og rikdom. Bloggforfatteren forteller deg hvorfor. ...
Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1).
En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen.
Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR).
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider ... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene. ...
Jeg blir brått revet ut av søvnen med en forferdelig smerte. Jeg har fått krampe, og det iler gjennom hele leggen. Jeg klarer ikke bevege meg for å gjøre noe med det. Den store magen er i veien.
... fosfor. Men noe av svaret på problemet kan ligge i Norges geologi. (bildet over er faksimile fra Dagens Næringsliv, 1.nov 2016) En ...
... av flere grunner, men det er IKKE en grunn til å velge vekk geologi eller geo-relatert utdanning som yrkesvalg. Det finnes MANGE yrker som ...
... og vår arealbruk finne ut av i fellesskap. Kunnskap om geologi må tilpasses og gjøres kjent for beslutningsmyndigheter slik at de ... av viktige geologiske lokaliteter. Å ta vare på geologi er en del av naturvernet. Legg merke til punkt 8 på denne ...
... følgelig viktigere og viktigere, siden det i stor grad er geologi som styrer landskapsformer, landbruksjord, biologisk mangfold, ... til en hver tid. I dag kartlegger NGU geologi både fra luften og til havs.  Moderne metoder I dag har ...
... nettopp disse. Begrepet korona har en lang historie i geologi. Det brukes til å beskrive strukturen til mineraler og bergarter. ...
Norges geologiske undersøkelse har innledet det nye året med å skifte logo og grafisk profil. Geologhammeren og fjærpennen er tilbake som bærende symboler.
... kunnskap om biologi og arter, må vi også ha kunnskap om geologi. Geologisk mangfold Geologisk mangfold definerer vi som ... Men det er også viktig å huske på at det meste av geologi er ikke-fornybart, i hvert fall ikke sett i et menneskelig ...
Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.
... har lite med vampyrer og gjenferd å gjøre, men med geologi: Bergarter, mineraler, fossiler og landformer. Det livløse vil alltid ...
... Trondheim er utfordrende, og krever detaljert kunnskap om geologi og grunnvann. Vi er overbevist om at både utbygging og bevaring ... PS1: ÅRETS NGU-DAG 4.-5. FEBRUAR HAR BYENS GEOLOGI SOM TEMA. PROGRAM OG PÅMELDING HER. PS2: ET URBAN- OG ...
... Naturens historiefag Samtidig kan steder med spesiell geologi være viktige i seg selv, på samme måte som kulturminner er det. Geologi er på et vis naturens eget historiefag, og noen steder vises  gode ...
... (Omskrevet sitat fra filmen Mission impossible 2) Geologi og Michelinstjerner: Rågode trønderske råvarer ruler Du har ... på trønderske landbruksprodukter hvis kunnskapen om geologi brukes mer aktivt for å optimalisere og «plante smartere». Alle ...
NGU har ansvaret for den kvartærgeologiske kartleggingen av Norge. Dette innebærer å få oversikt over løsmasser og yngre geologiske spor som kan knyttes til perioden kvartær (siste ~2,5 millioner år).
"Jeg glemmer aldri den gangen geografilæreren min skulle undervise oss i et tema som for studenter flest er og blir et knusktørt tema: Bergarter", skriver tekststudent Johanna Holt Kleive i Aftenposten, hvorpå hun fortsetter: "De flest
Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
... lang tid fremover.  Selv om få land i verden har geologi og kystlandskap der sjødeponi blir vurdert, er det mange land som ...
På et møte i Norsk Geologi Forening 6. mars 1924, holdt geologen Werner Werenskiold et foredrag om ...
... Norges geologiske undersøkelse ( NGU) har drevet med geologi for samfunnet siden 1858. NGU gjør forskningsbasert geologisk ...
I den populære leken "stein, saks, papir" vinner stein over saks, saks over papir og papir over stein. Men hvordan blir det i virkeligheten?

Sider