11 resultater
... På NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og ... på NGU-dagen 2020. Foto: Adobe Stock NGU-dagen 2020 - Geologi i kystsonen ...
We are pleased to welcome you to the Fourth 'PAST Gateways' (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) International Conference which will take place in Trondheim, Norway on May 23-27, 2016.
... framtidas samfunn. I bunnen for det hele ligger geologien. Geologi er en viktig del av forutsetningene og fortellingen om Trøndelag. ... og gruvedrift har skapt lokalsamfunn i hele fylket. Geologi er også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som ...
... NGU 09.00 Hjelp, jeg er på TV! Om hvordan geologi kan formidles i lyd og bilde v/produsent Trond Lillealtern, NRK 09.20 Geologi og formidling sett fra Ytre Sogn v/konsulent Torbjørn Løland, Musea ...
... 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra ...
... Ove Grøtan (NGU) om "3D-kart; enklere forståelse av geologi?" Lars Mardal fra Kartverkets bidrag skal fortelle om geografiske ...
... tillegg skal prosjektet gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv. ...
... Ruden (Cand. Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april ...
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.