20 resultater
... På NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og ... på NGU-dagen 2020. Foto: Adobe Stock NGU-dagen 2020 - Geologi i kystsonen ...
- Det er veldig gøy å få lov til å formidle geologi, og jeg synes det er flott at NRK setter av tid til den geologiske ...
... og jordobservasjon, og professor II ved NTNUs institutt for geologi og bergteknikk. Fredag 21. oktober fylles NGU-lokalene på Lade i ...
... Kjelde: NGU-publikasjonen Gråsteinen 11: Rallarvegen – geologi og landformer. Inge Aarseth, Theis Braanaas og Helge Henriksen, 2006. ... høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi. Den over 100 år gamle Rallarvegen frå høgfjell til fjord gir ...
... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider ... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene. ...
The first Norwegian permafrost database is now online. With a simple click you can check the state of the permafrost in Svalbard and parts of Norway at any time.
Med bratte fjell på alle kanter, er det mye skredaktivitet i Sykkylven. NGUs ferske skredfarevurdering av kommunen, viser likevel at innbyggerne stort sett bor trygt.
... landslide. Jan Mangerud m.fl. https://njg.geologi.no/vol-91-100/details/1/2181-2181 doi:   ...
... at artikkelen er godt eigna til å skape interesse for både geologi og for jorda som ein dynamisk planet i stadig endring, også innanfor ...
Økte temperaturer bidrar etter alt å dømme til at det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Troms nå rører på seg mer enn før. Det mener forskere som har beregnet bevegelsene i fjellet siden siste istid.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som illustrerer viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk i geofaglig kartlegging, forskning og forvaltning de siste ti årene.
... Dette gir et helt nytt grunnlag for å vurdere geologi og skredfare. Grafikk: Ivanna Penna Vurderer skredfaren ...
Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
Ullensvang i Hardanger er kjent som en frukt-kommune. Men under de bugnende frukttrærne ligger viktige historiske spor av skred som har gått. I vår har NGU kartlagt kvartærgeologien i skredområder rundt Sørfjorden. Her kan du se bildene fra lufta.
Skredet over E18 i Larvik i desember i fjor, skyldtes mangelfull bergsikring. Det fastslår et ekspertutvalg som har kartlagt årsakene til utglidningen av 1100 kubikkmeter masse.
Fjellet Mannen har vært utsatt for store skred flere ganger. Tre skred ramlet ned fra det ustabile fjellpartiet i Romsdalen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden gikk det ytterligere tre til seks fjellskred.
... var dårligere enn nå eller områder med kompleks geologi. Dette kan resultere i usikker plassering av noen grenser mellom ... over store avstander 55-58 moh. Overraskende geologi: Selv om mye av Norge er kartlagt og MG registreringer dekker store ...
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.
Her kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense er en av NGUs nettjenester. Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging.
Det største skjelvet i Nord-Europa i historisk tid skjedde i Lurøy-Sjona-området den 31. august 1819. Lurøyskjelvet, også kalt Helgelandsskjelvet, kunne merkes over hele Nordland, Trøndelag, Troms og nordlige deler av Sverige og Finland.