34 resultater
... På NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og ... på NGU-dagen 2020. Foto: Adobe Stock NGU-dagen 2020 - Geologi i kystsonen ...
... Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de ... er framtidsvisjonen til Iain Henderson. Tredimensjonal geologi på mobiltelefonen er den framtida NGU-geolog Iain Henderson førebur ...
... for mineralnæringen, og gode produkter til formidling av geologi og landskap, til undervisning, forvaltning og reiseliv.   Mer ...
Den rekordstore gullklumpen funnet i elva Gisna har blitt undersøkt ved NGU. Nå håper både geologer og gullgravere at de er et steg nærmere å finne kilden til gullet.
... presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og hvilket mineralpotensial som finnes her. Over 25.000 deltok på ...
... Turistforening. Siste del av boka er beskrivelser av geologi, landskapsformer og bergverkshistorie som kan oppleves langs disse ... fra siste istid. Ref.: PÅ STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. ... kvernstein ved et av kvernsteinbruddene. Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse ...
... energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye typer forekomster og avfall? ...
Jeg blir brått revet ut av søvnen med en forferdelig smerte. Jeg har fått krampe, og det iler gjennom hele leggen. Jeg klarer ikke bevege meg for å gjøre noe med det. Den store magen er i veien.
... og vår arealbruk finne ut av i fellesskap. Kunnskap om geologi må tilpasses og gjøres kjent for beslutningsmyndigheter slik at de ... av viktige geologiske lokaliteter. Å ta vare på geologi er en del av naturvernet. Legg merke til punkt 8 på denne ...
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
... nettopp disse. Begrepet korona har en lang historie i geologi. Det brukes til å beskrive strukturen til mineraler og bergarter. ...
... samarbeidspartnere, bidratt til at kunnskapen om Nord-Norges geologi og mineralressurser har tatt et stort sprang framover. Nordgulen ...
... de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. Her er en rosa granittgang i grå gabbro. Eldst ...
- Institutt for Geologi og Bergteknikk ved NTNU og Noregs geologiske undersøking har lenge ...
Det sier daglig leder for Oppdal Sten AS, som fikk i oppdrag å levere skifer til det nye Nasjonalmuseet i Oslo. – Viktig å velge norsk stein, forteller Statsbygg, som står for byggingen av museet.
... romlig kunstnerisk collage.   - Jeg er interessert i geologi, og synes det er spennende å utforske geologiens indre verden via ...
... sjeldne geologiske særegenheter spektakulær geologi som er attraktive besøksmål besøks- og formidlingsverdi eller ...
... har ikke Nordland en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ... Nord i Vesterålen. For museene skal boka vise hvordan geologi kan være med på å forklare både natur- og kulturfenomener. ...
... tillegg skal prosjektet gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv. ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som illustrerer viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk i geofaglig kartlegging, forskning og forvaltning de siste ti årene.
Linnajavri-området nær grensen mot Sverige i Hamarøy kommune, Nordland fylke, er Norges største talk- og klebersteinsforekomst.
... lang tid fremover.  Selv om få land i verden har geologi og kystlandskap der sjødeponi blir vurdert, er det mange land som ...
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
... viser først og fremst registrerte forekomster, men også geologi, geofysikk, registrerte utmål, verneområder, topografi etc., både i ...
I den populære leken "stein, saks, papir" vinner stein over saks, saks over papir og papir over stein. Men hvordan blir det i virkeligheten?
... men også gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv.   ...
I jakten på Norges eldste grafittgruve, og Norges første kvinnelige gruvesjef, havnet vi i Blyantverksveien. Det sorte sølvet grafitt, lik det vi kan finne i den gamle gruven, har nemlig ei framtid i det grønne skiftet.
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Forskning viser at din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.
... utvikles analyseteknikkene år for år. Et arkiv over Norges geologi er derfor helt nødvendig, sier Lynum. Nasjonalt Borekjerne- og ...
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
Brynesteiner fra Mostadmarka fulgte vikingene ut i verden. Forskere har avdekket en omfattende produksjon av bryner i skogsområdet sør for Hommelvik i Malvik kommune.
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
Langs Hardangerfjorden finnes hydrotermale kvartsganger som består av kvarts med meget høy kjemisk kvalitet, som blant annet kan anvendes i en rekke høyteknologiske produkter, bl.a.
«Visste du at...» er konkrete eksempler på hvordan mineralressurser bidrar til vår hverdag. Du kan lese teksten her eller laste ned hele brosjyrene som en PDF ved å klikke på bildene av dem. Bildene av de ulike steinene er ikke klikkbare.