9 resultater
... på Svalbard. - Til tross for meget interessant geologi, er Svalbard generelt sett dårlig kartlagt når det gjelder ... De to erfarne geologene har i mange år arbeidet med arktisk geologi, både i Norge, i Russland og på Grønland. Starten på arbeidet ved ...
... kvinne, 20 meter høy. - Det er svært mye spennende geologi i denne vesle kommunen, forklarer forsker Fredrik Høgaas ved Norges ... Kartlegging - Kunnskapen om Lekas natur og geologi er samlet inn gjennom mange tiår og forvaltes som et felles gode, slik ...
NGU har ansvaret for den kvartærgeologiske kartleggingen av Norge. Dette innebærer å få oversikt over løsmasser og yngre geologiske spor som kan knyttes til perioden kvartær (siste ~2,5 millioner år).
Iskappen over Dronning Maud Land i Antarktis har vært tykkere enn i dag. Nå skal forskere granske løst steinmateriale i fjellene for å avsløre når isen var på sitt tykkeste.
... tid 18 personer stasjonert i Olonkinbyen. Lite kjent geologi - Geologien på Jan Mayen er svært­ lite undersøkt. Vi har ...
... høst på Jan Mayen. Først og fremst kartlegger de øyas geologi og hvordan klimaet har endret seg de siste tusenårene. I forbindelse ...
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø.
Her kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense er en av NGUs nettjenester. Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging.
Jan Mayen ligger isolert midt i møtet mellom to havstrømmer. Her kan forskerne få verdifull innsikt i klimaendringene.