15 resultater
... NGU Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av geologi. Aktiviteter som foregår over eller under terreng kan innvirke på ...
... minimum av opplysninger, slik at informasjon om beliggenhet, geologi og utforming av brønnen blir offentlig tilgjengelig. Dokumentasjon ...
... gir stort sett de største vannmengdene, men Norges geologi gjør at fjellbrønner er mest brukt til lokal vannforsyning. Bore ...
Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge har initiert en egen delsesjon på neste års Geologiske Vinterkonferanse i Bergen. I tillegg arrangerer IAH-Norge sitt årsmøte 8. januar under selve konferansen, mens NFG tar sitt årsmøte i bakkant, 9. januar.
... 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og urban geologi Åpent møte om grunnvann Vi vil benytte anledningen til å ...
... ekspertar på det som blir kalla «urbangeologi» -  geologi midt i byen. Han er den media tyr til når dei treng ekspertutsegn om ... frie naturen. Fyllmassar har ikkje vorte rekna som ordentlig geologi. Men det er i byane at folk bur og lever, og difor må vi byrja no med ...
... Trondheim er utfordrende, og krever detaljert kunnskap om geologi og grunnvann. Vi er overbevist om at både utbygging og bevaring ... PS1: ÅRETS NGU-DAG 4.-5. FEBRUAR HAR BYENS GEOLOGI SOM TEMA. PROGRAM OG PÅMELDING HER. PS2: ET URBAN- OG ...
... sjette semester, under begge geofaglige studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser ... Clara Sena , postdoktor Geologi Per Aagaard , professor emeritus ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som illustrerer viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk i geofaglig kartlegging, forskning og forvaltning de siste ti årene.
... Ruden (Cand. Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april ...
... (10 studiepoeng) inngår i B.Sc. studieprogrammet «Geologi og geofare» ved HVL, campus Sogndal. Emnet gir en praktisk vinkling ...
... men den vil variere etter hvor vi er på jorda og hva for geologi vi har under føttene.  De mest følsomme instrumentene kan måle ...
... som den beste kandidaten. - Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig ...
... effekten er den fornya samhandlinga og forståelsen mellom geologi og arkeologi. - Grunnvatn er definitivt sett på dagsorden ...
... Senior hydrogeolog ved Multiconsult i Oslo. Doktorgrad i geologi fra universitetet i Wien. Har jobbet i en rekke internasjonale ... Universitet, Nederland (2002) innen geofysikk og ingeniør geologi. Siden 2008 forsker i NIBIO, divisjon for miljø og naturressurser, ...