3 resultater
Lille Lungegårdsvannet er i dag ei perle midt i Bergen sentrum. Men før var det byen sin kloakk- og avfallsplass. NGU-geolog Malin Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei historie om menneskelig forureining gjennom mange hundreår.
... De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. De viser i mer detalj geologien under både løsmasser og kaledonske ... De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. Dette kartet er fra Hammerfest. Til sammen åtte nye flymagnetiske ...
Landbruksjord er ikke så mye brukt som prøvetype men det egner seg likevel godt til større, regionale kartlegginger. Det europeiske GEMAS-prosjektet er et godt eksempel på nettopp det.