35 resultater
... norske berggrunnen er uendelig gammel og tidsperspektivet i geologi er vanskelig å ta inn over seg. Les hele blogginlegget her ...
... – selv i et snødekt vinterlandskap kan man oppleve Norges geologi på sitt beste. Flyplass proppfull av granat Har du sett ... fylke. Selv i et snødekt vinterland kan man oppleve Norges geologi på sitt beste!   Les bloggen her Inn for landing på ...
... godkjenne. Her blir det lagt vekt på at området skal ha geologi og geologisk arv av internasjonal viktighet, samtidig som ... er potente greier. Det lærte vi alt om i sommer. Potent geologi i parken ...
... Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de ... er framtidsvisjonen til Iain Henderson. Tredimensjonal geologi på mobiltelefonen er den framtida NGU-geolog Iain Henderson førebur ...
... for mineralnæringen, og gode produkter til formidling av geologi og landskap, til undervisning, forvaltning og reiseliv.   Mer ...
... Kjelde: NGU-publikasjonen Gråsteinen 11: Rallarvegen – geologi og landformer. Inge Aarseth, Theis Braanaas og Helge Henriksen, 2006. ... høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi. Den over 100 år gamle Rallarvegen frå høgfjell til fjord gir ...
Den rekordstore gullklumpen funnet i elva Gisna har blitt undersøkt ved NGU. Nå håper både geologer og gullgravere at de er et steg nærmere å finne kilden til gullet.
... Elvevold ved Norsk Polarinstitutt leder den norske geologi- ekspedisjonen. Foto: Ane K. Engvik ​ Den norske ... stikker opp av isen er det fantastiske blotninger av geologi; Her ser vi at tre sett av magmatiske ganger kutter den migmatittiske ...
... Turistforening. Siste del av boka er beskrivelser av geologi, landskapsformer og bergverkshistorie som kan oppleves langs disse ... fra siste istid. Ref.: PÅ STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. ... kvernstein ved et av kvernsteinbruddene. Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse ...
... og kommunens representant kan overraskende mye om geologi. De er like engasjerte som forventet, men også jordnære. Kommunen ...
... i 58 år, gitt ut en mengde kart, og det er fremdeles mye geologi som skal nedtegnes og utgis. Hun har trålet fjell og vidder på ... og Knut Jorde. Brøgger-prisen er en plakett med Norges geologi i stein. NGUs direktør Morten Smelror var en av mange ...
... geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ...
... Lofoten, var å lære ESA-astronaut Matthias Maurer enda mer geologi. Maurer har allerede deltatt i tre feltekskursjoner, og har blant ...
Kjerneprøver fra opptil 2,5 milliarder år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter.
... de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. Her er en rosa granittgang i grå gabbro. Eldst ...
... kvinne, 20 meter høy. - Det er svært mye spennende geologi i denne vesle kommunen, forklarer forsker Fredrik Høgaas ved Norges ... Kartlegging - Kunnskapen om Lekas natur og geologi er samlet inn gjennom mange tiår og forvaltes som et felles gode, slik ...
Det sier daglig leder for Oppdal Sten AS, som fikk i oppdrag å levere skifer til det nye Nasjonalmuseet i Oslo. – Viktig å velge norsk stein, forteller Statsbygg, som står for byggingen av museet.
... Området omkring Skyvatn i Bykle er som en lærebok i geologi. I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som ...
... som til no er funne på jorda. Nordgulen peika på at geologi mellom anna dreier seg om å forstå jordas utvikling og korleis ...
... sjeldne geologiske særegenheter spektakulær geologi som er attraktive besøksmål besøks- og formidlingsverdi eller ...
... spredt utover. Sauda, Odda, Dalen - det er fremdeles mye geologi som skal nedtegnes. Berggrunns-kartlegging har vært en ... på det. For meg er dette den jobben jeg endte opp med, geologi er et spennende fag, og jeg har ønsket å gjøre arbeidet så godt som ...
... (Omskrevet sitat fra filmen Mission impossible 2) Geologi og Michelinstjerner: Rågode trønderske råvarer ruler Du har ... på trønderske landbruksprodukter hvis kunnskapen om geologi brukes mer aktivt for å optimalisere og «plante smartere». Alle ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som illustrerer viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk i geofaglig kartlegging, forskning og forvaltning de siste ti årene.
... at kunnskap om sammenhengen mellom radonkonsentrasjoner og geologi er overført til andre områder med tilsvarende forhold, opplyser ...
... viser først og fremst registrerte forekomster, men også geologi, geofysikk, registrerte utmål, verneområder, topografi etc., både i ...
Skredet over E18 i Larvik i desember i fjor, skyldtes mangelfull bergsikring. Det fastslår et ekspertutvalg som har kartlagt årsakene til utglidningen av 1100 kubikkmeter masse.
Vinje er den første kommunen i landet som er helt dekket av detaljerte, trykte geologiske kart over berggrunnen i 1:50.000 målestokk.
... og forskere, og til glede for folk ellers som er opptatt av geologi. - Mye å jobbe med De nye kartene over Oslo og Asker dekker ...
... som den beste kandidaten. - Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig ...
... Vel nede blir vi premiert med fantastiske blotninger av geologi – det mest spektakulære viser kryssende lag av smeltebergarter hvor ...
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
... geologiske undersøkelse (NGU). Så dramatisk kan geologi være: Postgirobygget faller inn i Oslo Plaza, når Oslo rammes av et ...
... næringsliv. Og det kan gi en bedre forklaring på hvordan geologi, og dermed landskap, har utviklet seg. Giulio Viola ...