3 resultater
... år).  Årets tema er " Geopark og geologi - Formidling og teknologi " og seminaret holdes i Geopark ... høst GeologiensDag for å få barn og unge interessert i geologi. De siste årene har det vært over 20.000 besøkende på rundt 80 ...
... Hovedmålet med det nasjonale arrangementet er å formidle geologi ut til folket. Vi er stolt over at vi de siste årene har hatt over ...
... Geologi i rødliste for naturtyper 21.november 2018 ble den ...