23 resultater
En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet ... Siedlecka David Roberts Lars Olsen Gråsteinen 3: Geologi på Varangerhalvøya. ...
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society.
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
... Braanaas Helge Henriksen Gråsteinen 11: Rallarvegen - geologi og landformer ...
... av jord og berg og litt om sammenhengen mellom geologi, miljø og helse. Temaene er mange og viser den store spennvidden i ... Morten K. Thoresen NGU Nord-Trøndelag og Fosen - geologi og landskap ...
... Olsen Harald Sveian NGU Landet ved Polarsirkelen - geologi og landskapsformer ...
A compilation of the present knowledge of the Quaternary geology of Norway. About the landscape development, the glacial history, the record of deposits during the last 300,000 years, and the neotectonics in Norway and adjacent areas
... Vestre Toten Hedmark geologiforening Mjøsområdet, geologi og landskap. "Norges skjønneste og frugtbareste Ægn" ...
... i 1858. I denne utgaven av "Gråsteinen" med tittelen Geologi for samfunnet i 150 år, arven etter Kjerulf, forteller noen av NGUs ... Bestill publikasjonen her Gråsteinen 12: Geologi for samfunnet i 150 år - arven etter Kjerulf ...
I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet.
... 2 Norges geologiske undersøkelse På stein og sti. Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark ...
Anortosittprovinsen i Rogaland er, som navnet antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er synlig over nesten hele provinsen.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
Finlands geologiske undersøkelse har, i samarbeid med natursteins-eksperter i Norge og Sverige, utgitt dette heftet om nordisk naturstein. Heftet utgis i UNESCO's "Geological science series".
This book is the first ever compilation of mineral deposits and metallogenic areas in Fennoscandia. It describes the major metal deposits and all the 168 metallogenic domains defined in Norway, Sweden, Finland and NW Russia.
"Geologi for samfunnet" ble første gang brukt som slagord for Norges geologiske ... har stilt til organisasjonen. Det andre dreier seg om geologi og kartlegging som praksis, og det tredje om NGU som institusjon. ...
Narvik kommune har en svært variert og meget spennende geologi. NGU og Narvik kommune ønsker med denne boken å gjøre kunnskap om ...
... naturbilder. Boka er ikke ment å være en vanlig lærebok i geologi. Den har fått en populærvitenskapelig og lettelst form der fagstoffet ...
... av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som ...
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
... av tre geologiturer som presenterer et tverrsnitt av Ranas geologi for de som ønsker seg litt hjelp til å ta den nærmere i øyesyn. ...
All available information on the most important metal- and diamond deposits in the Arctic has been assembled in a book (accompanied by a map) and in a database.