10 resultater
Kartblandnr. og -navn (M.1:50 000) forts.: 2335 I-IV, 2435 I-IV, 2436 III-IV, 2536 IV. The Varanger Peninsula is underlain by weakly metamorphosed sedimentary rocks of Late Precambrian to Early Cambrian age.
Based on the investigations of anorthosite in the Voss and Aurland area in Western Norway ten years ago, NGU did a shorter mapping and sampling of selected areas for A/S Polymer within the large anorthosite massif between Gudvangen and Mjølfjell. Localities that is suitable for producing the raw material of an initial test production was evaluated. Various localities seem to be suitable for this purpose.
Stratigraphic sections and key localities were examined on both sides of the national border during this first season of the international collaboration. During fieldwork on Varanger Peninsula the Russian workers concentrated on conglomerates, diagenetic concretions and palaeoclimatic indicators as tools useful for correlation.
På oppdrag fra Ringebu kommune har NGU utført VLF-målinger over mulige grunn- vannsførende sprekkesoner på Ringebufjellet. Hensikten med dette var å eksakt lokalisere eventuelle sprekker, og derved finne fram til best egnede lokali- teter for brønner. Aktuelle soner var på forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga klare anomalier som kunne tilskrives oppsprukket fjell. På grunnlag av de geofysiske målingene anbefales tre boringer.
... SIFF's kvalitetskrav til drikkevann. Ut fra avsetningens geologi og grunnvannets kjemiske sammensetning både i produksjonsbrønner og ...
... npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer ...
... de gullsulfid-førende årene. Omfattende undersøkelser med geologi, fastfjellsgeokjemi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring ...
Denne manualen tjener som brukerdokkumentasjon for "Database for petrofysiske målinger, PETBASE 2.9", et system utviklet med databasesystemet Turbo-IMAGE, skjermbildesystemet Simblock og programmerings-språket FORTRAN-77 på HP3000. Databasen inneholder laboratoriemålinger av volum, tetthet, susceptibilitet, remanens-intensitet, -deklinasjon, -inklinasjon, U, Th, K, og total gamma- stråling i tillegg til feltmålinger av susceptibilitet, U, Th, K og total gammastråling.
Gravity studies have previously indicated a deep root zone (16 kmthick) below the outcropping pyroxene-granulites of the Jotun Nappe Complex in Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The Jotun Nappe Complex is inferred to be less than 6 km thick at the deepests part, and the thickness changes abruptly across the Lærdal-Gjende fault which is clearly reflected in the magnetic and gravity maps.
The Geological Survey of Norway (NGU), in co-operation with Geco, conducted aeromagnetic measurements over the northern Barents Sea on behalf of the five oil companies Statoil, Norsk Hydro, Esso Norge, Elf Aquitaine Norge and Norsk Agip. The survey area, situated between 74 gr 30' and 77 gr.N, and 15 gr and 32 gr E, covered some 135 000 km2 with 34000 km of aeromagnetic profiles.