2 resultater
... karakterisering av leire med 2D resistivitetsmålinger. Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske ...
... viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. ...