Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

43 resultater
... motstandsdyktig mot sur nedbør enn resten av kommunen. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune. ...
... på 600-800 Ma. Marmorforekomster i Midt-Norge: Geologi, isotopgeokjemi og industri- mineralpotensiale ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.066 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... prosesser som skjer. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og naturgeografi, samt oseanografi, meteorologi og hydrologi. I dette ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.067 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... forstå prosessene rundt. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.068 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de aktuelle prosessene. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
... karakterisering av leire med 2D resistivitetsmålinger. Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske ...
The report is a guidebook for a four day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18.-22.Aug.1997. The first day of the excursion will visit localities in the Caledonian Nappes at Oppdal, and then continue over Sogne- fjell to Sogndal with stops along the contacts to the Jotun Nappe and in the nappe itself. The second day the excursion will continue through the Western Gneiss Region to Måløy with several stops in the Proterozoic gneisses.
Detailed mapping of a syn-orogenic mafic intrusion and the surrounding rocks provides supporting evidence for a recent re-interpretation of regional stratigraphy (Sturt et al. 1991). The Øyungen intrusion is a monotonous sheeted body of uralitised gabbro sitting in the Åsli formation of the Gula Group (Nilsen & Wolff 1989).
Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, central Norway, where offshore activities demand more information about geological structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of large-scale planar structural features in the bedrock of these areas.
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
... av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: "Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand Area." Publikasjonen omhandler også ...
Resultatene av undersResultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: "Geology of the Mostadmarka and Selbustrand Area." Publikasjonen omhandler også undersøkelsene under oppdragene nr. 236 og nr. 287.
... av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: " Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand." Publikasjonen omhandler også ...
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
Boringene foregikk på grunnlag av tidligere geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 150. Det ble boret 3 hull på tilsammen ca. 400 meter. Borhull nr. 1 er beskrevet av geolog H. Wennervirta. Borkjernene er lagret ved NGU. Boringene ble utført i 1955.
On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magneric, VLF and Slingram survey over Tjønnvollmyra area. Tjønn- vollmyra is located 20 km east of Ålen in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Hekicopter EM survey done over the same area in 1999.
... Metoden er rask å bruke og fleksibel. Den reflekterer lokal geologi systematisk. Det framstilte residualfeltet er velegnet til kvantitative modellberegninger, fordi det er konsistent med kjent geologi og målte tetthetsverdier på bergartsprøver. Tidligere publiserte ...
En trondhjemittforekomst ved fjellet Bjørnkletten i Budal er befart etter ønske fra Norsk Sten Produkt A/S som driver prøveuttak av blokk på stedet. Bergarten er minst like lys som Støren-type, og gir massivt og bra inntrykk. Den avdekte del av forekomsten er lite oppsprukket, og firmaet har tatt ut stor blokk med lite skrotprosent. Opptreden av grå-hvite render i deler av forekomsten er noe negativt. Forekomsten er lovende, men bør undersøkes nærmere av geolog.
Midt-Nordenekskursjonen 1991, kvartærgeologisk del, har til nå vært avholdt hvert år med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Geologer fra andre institusjoner i de tre land deltar også. Ekskursjonen i år starter på Røros, går videre til Hitra og Frøya, til Fosen- halvøya og avsluttes i indre Trondheimsfjordsområdet. Det vil bli demonstrert lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
Confidential until 10.05.2002 On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magnetic, VLF and Slingram survey over Klinkenberg old Cu-Zn mine. The survey was a continuation of the survey in 1999. Klinkenberg is located north of the lake Aursunden at Røros in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Helicopter EM survey done over the same aera in 1999.
NGU has conducted a hydrogeological assessment of a groundwater well which Best Kjøttprodukter AS is considering for the production of bottled water. This report forms the basis for approval by the local Food Control Authority to use the well for the production of bottled water.
... viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. ...
Boringene ble utført i tidsrommet 22. april - 16. november. Hullene ble anvist av RK's geolog Øystein Pettersen som også har beskrevet kjernene. Det ble boret et lang-hull nr. 134 til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret 2 hull etter avkiling i hull nr. 104. De har betegnelsen 104 A og 104 B. Hullet 104 A er avkilt mot N og kilen er plasert på 363,60 m. Hullet 104 B er avkilt mot S og her er det satt ned to kiler en på 353,75 m. og en på 444,85 m. Videre er det boret et kort hull nr.
... er oppdaget. Kromittforekomstenes kjemi, mineralogi og geologi samt mulig utnyttelse er behandlet som et supplement til min ...
... npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer ...
Geology and petrochemistry of the Smøla-Hitra Batholith, Central Norway.Håvard Gautneb, David RobertsPage(s): 1-24
Weichselian and Holocene geology of Sør-Trøndelag and adjacent parts of Nord-Trøndelag county, Central NorwayArne ReitePage(s): 1-30
Gravity studies have previously indicated a deep root zone (16 kmthick) below the outcropping pyroxene-granulites of the Jotun Nappe Complex in Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The Jotun Nappe Complex is inferred to be less than 6 km thick at the deepests part, and the thickness changes abruptly across the Lærdal-Gjende fault which is clearly reflected in the magnetic and gravity maps.
The prominent, ENE-WSW, Verran and Hitra-Snåsa Faults of the long-lived Møre-Trøndelag Fault Zone (MTFZ) have been investigated employing methods ranging from Landsat TM lineament analysis down to the scale of field mapping and detalied study of the fault rock products.
These are the Course Notes prepared for the NorFA-sponsored Short Course on "Geochemical processes, weathering and ground water recharge in catchments" held at Selbusjøen Hotell & Gjestegård October 16-23, 1994. There were 26 students from the Nordic Countries including two from Latvia, and 15 lecturers from Denmark (1), Norway (8), Sweden (1), UK (3) and the USA (2).
A geochemical surface water survey, focused on 2nd and 3rd order streams, was carried out in the Oppdal/Berkåk area. Stream water was collected at about 160 sample sites, covering a 1500 km2 survey area. The main aim was to test wether today's ICP-MS analyses are sensitive enough to use surface water for gold exploration. A number of methodological tests (acidification with two different acids, filtration and acidification in the evening in the hotel) was carried out in addition.
... Rapporten er en sammenstiling av eksisterende informasjon om geologi og landskapsutvikling langs Gaula sør for Melhus med særlig fokus på ...
Frie emneord: Urban geology ; Subsidence ; Interferometry Timely identification of subsidence is important in order to ensure that remediation efforts are successful. Even if subsidence cannot be prevented or stopped, it must be accounted for in new construction planning. Identification and monitoring of ground deformation can be accomplished using a number of surveying techniques. Levelling and GPS are both expensive and the number of benchmarks that can be controlled is limited.
... av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som ...
Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.Robert D.
Exploration for sandstone lead deposits in the sparagmite region, Southern Norway - some case histories.Michael Krause, Olav BakkePage(s): 1-15A compilation of radiometric age determinations from the Wes
Industrian minerals - towards a future growthTor-Arne Karlsen, Brian SturtPage(s): 7-14Download  3,7 MB
Geology and metamorphic evolution of the Roan area, Vestranden, Western Gneiss Region, Central Norwegian Caledonides.Charlotte MøllerPage(s): 1-31

Sider