2 resultater
... på minst 100 mill. tonn. Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi. ...
Bedrock geology of the Altevatn-Måskanvarri area, Indre Troms, northern Scandinavian Caledonides.Lars Kristian StølenPage(s): 5-23