6 resultater
... på minst 100 mill. tonn. Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi. ...
Based on the investigations of anorthosite in the Voss and Aurland area in Western Norway ten years ago, NGU did a shorter mapping and sampling of selected areas for A/S Polymer within the large anorthosite massif between Gudvangen and Mjølfjell. Localities that is suitable for producing the raw material of an initial test production was evaluated. Various localities seem to be suitable for this purpose.
... Ullensvanggruppen i den østlige del av tunnelen. Geologi og svakhetssoner er vist på vedlagt kart. Berggrunnsgeologien langs ...
... oversikt over gullgruvedriftens historie, Lyklingområdets geologi og av resultatene fra knakkprøvetaking. Resultatene fra ...
... Resultatene er publisert i 1967 av Lab. voor Isotopen Geologi i Amsterdam. I forbindelse med en Rb/Sr isochron kalkulasjon for den ...
... sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4). Her faller et ...