40 resultater
... norske berggrunnen er uendelig gammel og tidsperspektivet i geologi er vanskelig å ta inn over seg. Les hele blogginlegget her ...
Geologi i Trondheim og omegn Her er 3D-visualisering av data, ...
... skape et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt. I geologi snakker vi om full utnyttelse av gruveavgang, steinbrudd og masser ... klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst? Geologi, verden og Black Friday ...
... 2017.002 med mer detaljert kartlegging og analyse av geologi og landskapsutvikling langs Gaula. I rapporten er det fokus på ... data, samt 14C-datering av organisk materiale. Geologi og landskapsutvikling langs Gaula for lokaliteter knyttet til ...
As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway), a helicopter-borne geophysical survey was performed in Lofoten and Vesterålen in 2013. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that may be caused by large graphite mineralisation.
... Kjelde: NGU-publikasjonen Gråsteinen 11: Rallarvegen – geologi og landformer. Inge Aarseth, Theis Braanaas og Helge Henriksen, 2006. ... høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi. Den over 100 år gamle Rallarvegen frå høgfjell til fjord gir ...
... Elvevold ved Norsk Polarinstitutt leder den norske geologi- ekspedisjonen. Foto: Ane K. Engvik ​ Den norske ... stikker opp av isen er det fantastiske blotninger av geologi; Her ser vi at tre sett av magmatiske ganger kutter den migmatittiske ...
... NGU Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av geologi. Aktiviteter som foregår over eller under terreng kan innvirke på ...
... og kommunens representant kan overraskende mye om geologi. De er like engasjerte som forventet, men også jordnære. Kommunen ...
... minimum av opplysninger, slik at informasjon om beliggenhet, geologi og utforming av brønnen blir offentlig tilgjengelig. Dokumentasjon ...
... gir stort sett de største vannmengdene, men Norges geologi gjør at fjellbrønner er mest brukt til lokal vannforsyning. Bore ...
... Snook, Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2018.005 Det har ...
... gamle skredgroper. Samtidig ser vi at politiet bruker geologi til å nøste i gamle kriminalsaker. Årsmelding 2017 - Spor ...
Follow the trail of NGU’s wide-ranging activities in 2017. We have gathered clues that reveal the connections between Earth’s core, the ocean floor and the planetMars. We also join the hunt for rare minerals, gold and map ancient landslide scars. At the same time, we dis-close how geology can help criminal investigators to solve decades old crimes.
Young Trondhjemites, the conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim, has been arranged in 2018 for the third time. The conference has been held at the Geological Survey of Norway (NGU) on the 16 of March. The programme included 3 invited talks. The first of these talks was presented by Jørn H. Hurum, who gave tips on outreach.
The individual papers and reports from the NEONOR2 project (Neotectonics in Nordland - implications for petroleum exploration) are compiled in the present report. The results are also summarized and compared to the results from previous research projects (e.g. NEONOR project 1997-2000). The NEONOR2 project was a collaboration project between NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå.
Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. (Neotectonics is the study of motion and deformation of Earth's crust that are current or recent in geological time.
... geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og ... over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ...
The report gives a description of the geology and field relationships of Ni-Cu mineralisation in 7 ore fields that occur in the Uppermost Allochthon (UmA) of the Scandinavian Caledonides in Nordland where they occur associated with a variety of metamorphosed and/or metasomatically altered mafic-ultramafic rock units.
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.
Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge har initiert en egen delsesjon på neste års Geologiske Vinterkonferanse i Bergen. I tillegg arrangerer IAH-Norge sitt årsmøte 8. januar under selve konferansen, mens NFG tar sitt årsmøte i bakkant, 9. januar.
- Aldri har NGU stått sterkere enn i dag. Vi har levert! sier Morten Smelror i dette avskjedsintervjuet. I august gikk han av som toppsjef ved NGU. May Britt Myhr har overtatt direktørkontoret på Østmarkneset i Trondheim.
Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.
... Detaljert rekonstruksjon Jorda har ei lang historie, og geologi gir oss kunnskap om korleis kloden har utvikla seg gjennom lang tid – ...
... sjette semester, under begge geofaglige studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser ... Clara Sena , postdoktor Geologi Per Aagaard , professor emeritus ...
... Ruden (Cand. Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april ...
Vinje er den første kommunen i landet som er helt dekket av detaljerte, trykte geologiske kart over berggrunnen i 1:50.000 målestokk.
... og forskere, og til glede for folk ellers som er opptatt av geologi. - Mye å jobbe med De nye kartene over Oslo og Asker dekker ...
... brukt av flere aktører, etterfulgt av produkter innenfor geologi og menneskelig påvirkning av havbunnen. Offentlig forvaltning ...
Et nytt geologisk kart over Arktis kan bidra til å avklare hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet. Kartet ble nylig presentert på et norsk-russisk arbeidsmøte i Trondheim.
Fjellet Mannen har vært utsatt for store skred flere ganger. Tre skred ramlet ned fra det ustabile fjellpartiet i Romsdalen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden gikk det ytterligere tre til seks fjellskred.
... Altafjorden har slik sett ein spesiell posisjon i norsk geologi. Ny kunnskap Nå har NGU vore i felt langs fjorden og samla ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull ... flere andre NGU-ere har bidratt til. Hva har dette med geologi å gjøre? Rødlista for naturtyper er delt inn i ni ... i ny og mye større hovedgruppe med hovedfokus på geologi: Landform. Under denne ligger det 14 undergrupper med til sammen 85 ...
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Forskning viser at din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.
... utvikles analyseteknikkene år for år. Et arkiv over Norges geologi er derfor helt nødvendig, sier Lynum. Nasjonalt Borekjerne- og ...
... Vel nede blir vi premiert med fantastiske blotninger av geologi – det mest spektakulære viser kryssende lag av smeltebergarter hvor ...
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
... geologiske undersøkelse (NGU). Så dramatisk kan geologi være: Postgirobygget faller inn i Oslo Plaza, når Oslo rammes av et ...
... Senior hydrogeolog ved Multiconsult i Oslo. Doktorgrad i geologi fra universitetet i Wien. Har jobbet i en rekke internasjonale ... Universitet, Nederland (2002) innen geofysikk og ingeniør geologi. Siden 2008 forsker i NIBIO, divisjon for miljø og naturressurser, ...