38 resultater
... godkjenne. Her blir det lagt vekt på at området skal ha geologi og geologisk arv av internasjonal viktighet, samtidig som ... er potente greier. Det lærte vi alt om i sommer. Potent geologi i parken ...
... Vestre Toten Hedmark geologiforening Mjøsområdet, geologi og landskap. "Norges skjønneste og frugtbareste Ægn" ...
As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway) a helicopter-borne geophysical survey were performed at Senja in 2012 – 2014. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that could be caused by large graphite mineralisations. Geophysical and geological follow-up work was carried out at three locations in 2016, Hesten, Vardfjellet and Grunnvåg, with additional funds from the Troms County administration.
This report describes 21 graphite occurrences in the Lofoten-Vesterålen area, including reviews of previous graphite investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described occurrences. The graphite occurrences are situated in high-grad Archaean metamorphic rocks comprising quartzites, intermediate and mafic gneisses, iron formations, dolomites and graphite schist.
- Det er veldig gøy å få lov til å formidle geologi, og jeg synes det er flott at NRK setter av tid til den geologiske ...
Den rekordstore gullklumpen funnet i elva Gisna har blitt undersøkt ved NGU. Nå håper både geologer og gullgravere at de er et steg nærmere å finne kilden til gullet.
EU satser tungt på blå vekst i marine og maritime næringer. En viktig bidragsyter er nettverket EMODNET og portalen EMODNET Geology med sammensydde maringeologiske kart for hele Europa.
Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.
... De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. De viser i mer detalj geologien under både løsmasser og kaledonske ... De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. Dette kartet er fra Hammerfest. Til sammen åtte nye flymagnetiske ...
... kommuner. De har sett på flere hundre steder med spennende geologi; notert, fotografert og registrert. - Informasjon om geologi er nødvendig for å forstå naturmangfoldet, og viktig for å skjønne ...
Geological and geophysical investigations in Vesterålen were carried out during 2015 and 2016 with additional funds from the Nordland County Administration. A first report (Gautneb, et al., 2017) emphasizes the geological aspects of the graphite prospecting (trenching, sampling, analyses, mineralogy and beneficiation tests). This report describes the results from ground geophysical mapping of graphite mineralisations at five locations in the Vesterålen area.
With knowledge of geology in place, along with more efficient methods for extracting resources and improved recycling of metals and minerals, a more environmentally-friendly mineral value-chain can also be developed in Norway.
... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider ... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene. ...
Young Trondhjemites 2017 is the second edition of a conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim. The conference was held the 2nd of June at the Geological Survey of Norway (NGU) and at brought together people from NTNU, NGU and other geoscientific institutions. Students working on a master, on a PhD, or recently graduated had the opportunity to present their work as a talk or as a poster.
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential production areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2016, 22.4 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 1,5 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
... og Biosfære-områder. Det viser også hvor viktig geologi og landskap er for en helhetsforståelse av naturen. Programmet er ... og geoarv - Pål Thjømøe , tlf.: +47 91 78 25 94 Geologi og landskap er viktig for en helhetsforståelse av naturen. Bildet er ...
... og vår arealbruk finne ut av i fellesskap. Kunnskap om geologi må tilpasses og gjøres kjent for beslutningsmyndigheter slik at de ... av viktige geologiske lokaliteter. Å ta vare på geologi er en del av naturvernet. Legg merke til punkt 8 på denne ...
... geoparker og på steder med tilrettelagt informasjon. Geologi kan du lære mye om i både nasjonalparker, geoparker og på steder med ...
... framtidas samfunn. I bunnen for det hele ligger geologien. Geologi er en viktig del av forutsetningene og fortellingen om Trøndelag. ... og gruvedrift har skapt lokalsamfunn i hele fylket. Geologi er også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som ...
I prosjektet sammenstilles kunnskap om geologi i Nordland fylke med mål om å lage en populærvitenskapelig ... ikke Nordland fylke en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske godbiter vil øke reiseopplevelsen og bidra til større ...
... undersøkelse lenge har arbeidet med formidling av geologi for reiseliv, skoleverk og forvaltning og har tatt et initiativ for å ... geopark-ideer som bidrar til at flere steder fokuserer på geologi og tar være på denne opplevelsesressursen. Norsk komité for ...
... i 58 år, gitt ut en mengde kart, og det er fremdeles mye geologi som skal nedtegnes og utgis. Hun har trålet fjell og vidder på ... og Knut Jorde. Brøgger-prisen er en plakett med Norges geologi i stein. NGUs direktør Morten Smelror var en av mange ...
... Rapporten er en sammenstiling av eksisterende informasjon om geologi og landskapsutvikling langs Gaula sør for Melhus med særlig fokus på ...
... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og utløpsområdene. I ...
This report presents maps of sedimentary environments and seabed sediments (genesis) in the Nordland VI management area off northern Norway. The maps, which cover about 25 000 km² and water depths from 60 m to 2700 m, are based on multibeam echosounder data (bathymetry and backscatter), 215 video lines each 700 m long, seabed sediment samples from 40 stations (grab, boxcore and multicore) and 5500 km of sub-bottom profiler data.
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... som til no er funne på jorda. Nordgulen peika på at geologi mellom anna dreier seg om å forstå jordas utvikling og korleis ...
"Jeg glemmer aldri den gangen geografilæreren min skulle undervise oss i et tema som for studenter flest er og blir et knusktørt tema: Bergarter", skriver tekststudent Johanna Holt Kleive i Aftenposten, hvorpå hun fortsetter: "De flest
Nylig har Senter for fremragende forskning (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite.
... av internasjonal viktighet og formidle sammenheng mellom geologi og kultur- og naturarv. En geopark skal øke de besøkendes ...
Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
SMØLA: Flere tusen prøver fra sjøbunnen bidrar til å avdekke utbredelsen av skjellsand på norskekysten. Forskningsfartøyet Seisma har nylig trålet skjærgården i deler av Møre og Romsdal.
... og nyttig nettside, som på en god måte bidrar til å sette geologi på dagsordenen!» Utvikling på sparebluss Som resten av ...
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
... på kommunikasjonslaget, og har ikke en døyt peiling på geologi utover det jeg har lært gjennom jobben de siste ukene som journalist ...
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.