3 resultater
Kjerneprøver fra opptil 2,5 milliarder år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter.
... Området omkring Skyvatn i Bykle er som en lærebok i geologi. I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som ...
... som den beste kandidaten. - Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig ...