64 resultater
... på den greske øya Antiparos inneholder både spennende geologi og mektige synsinntrykk. Dette drømmer bloggforfatteren om: ...
... skjer innenfor naturens tålegrenser. Avhengig av geologi Kari Aslaksen Aasly NGU har gjennom en serie ... et faglig grunnlag. NGU kartlegger og forsker på geologi hver eneste dag, og har forutsetning for å understreke betydningen av ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.069 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de aktuelle prosessene. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.066 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... prosesser som skjer. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og naturgeografi, samt oseanografi, meteorologi og hydrologi. I dette ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.067 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... forstå prosessene rundt. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.068 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de aktuelle prosessene. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
Beskrivelse til kartet finnes i NGU-rapport 2017.042
... og jordobservasjon, og professor II ved NTNUs institutt for geologi og bergteknikk. Fredag 21. oktober fylles NGU-lokalene på Lade i ...
... Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - ... har blitt en ny næring og en naturlig måte å formidle geologi på. Nå presenterer NGU en ny brosjyre om geoparker Ny brosjyre om ...
... i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi". I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen ...
... Saltstraumen utanfor Bodø, skjuler det seg spennande geologi og biologi. No er kystområdet kartlagd, og NGU presenterer ein fersk ...
... av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N ...
... MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Det er laget kart over ... MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Kartene dekker 19 000 ...
Jakten på kleberstein til Nidarosdomen intensiveres. Det er bare én vinters forbruk igjen før lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt.
... det er i Afghanistan, Arktis eller andre regioner. - Geologi kan gi stor makt og rikdom, uttaler utenriksministeren (Christian ... I TV-serien «Nobel» sier en av hovedpersonene at geologi kan gi stor makt og rikdom. Bloggforfatteren forteller deg hvorfor. ...
Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1).
En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen.
Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR).
The collection and free dissemination of knowledge is valuable to society. Open-access data and geological maps are assets that can be used over and over again.
... Snook, Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2016.050 Det har ...
NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter. Dette vil gi nye muligheter til de som benytter geologiske kart.
As part of a method development initiative in the MAREANO seabed mapping programme (www.mareano.no) a pilot survey using Underwater Hyperspectral lmagery (UHI) was undertaken in Trondheimsfjorden during December 2014.
... fosfor. Men noe av svaret på problemet kan ligge i Norges geologi. (bildet over er faksimile fra Dagens Næringsliv, 1.nov 2016) En ...
... av flere grunner, men det er IKKE en grunn til å velge vekk geologi eller geo-relatert utdanning som yrkesvalg. Det finnes MANGE yrker som ...
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential production areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2015, 22.7 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 4 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
This report presents geophysical interpretation of gravity data as part of a project whose main objective is to supplement the mapping of Quaternary geology at Stryn. This is achieved through the extraction of depth to bedrock information with the use of gravity data which in turn yields soil thickness and bedrock morphology maps.
Analogue seismic lines (sparker) acquired mainly by IKU during 17 surveys in the period 1970-1984 have been transformed to SEG-Y format. The old data, which make up a regular seismic grid from 60°N (Northern North Sea) to ca. 71°30'N (Tromsøflaket; SW Barents Sea), are of medium to good quality. A total of 31 261 km of sparker lines were processed and transformed. Compared to conventional seismic lines the resolution of sparker is better.
Rev. ed. 2016 This technical report describes the method used to draw the susceptibility maps for rock falls in Norway. In order to cover the entire territory of Norway, a fully-automatic GIS-based solution was developed and applied. Input data are the gridded digital elevation model of Norway at 25 meter cell size, a bedrock geological map and a quaternary map.
... lød den klare beskjeden. Lang erfaring «Urban geologi» har vært tema for årets NGU-dag. De Beer har selv lang erfaring ... for stadig voksende bysentra.   Geologi i byen er tema for årets NGU-dag. Hydrogeolog og lagleder ved NGU, ...
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
We are pleased to welcome you to the Fourth 'PAST Gateways' (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) International Conference which will take place in Trondheim, Norway on May 23-27, 2016.
... følgelig viktigere og viktigere, siden det i stor grad er geologi som styrer landskapsformer, landbruksjord, biologisk mangfold, ... til en hver tid. I dag kartlegger NGU geologi både fra luften og til havs.  Moderne metoder I dag har ...
A geochemical surface water survey, focused on 2nd and 3rd order streams, was carried out in the Oppdal/Berkåk area. Stream water was collected at about 160 sample sites, covering a 1500 km2 survey area. The main aim was to test wether today's ICP-MS analyses are sensitive enough to use surface water for gold exploration. A number of methodological tests (acidification with two different acids, filtration and acidification in the evening in the hotel) was carried out in addition.
... samarbeidspartnere, bidratt til at kunnskapen om Nord-Norges geologi og mineralressurser har tatt et stort sprang framover. Nordgulen ...
Kjerneprøver fra opptil 2,5 milliarder år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter.
... i grønnlig kleberstein er hovedtrekkene i bygningens geologi. Til høyre: Ekstrem råkopp i hvit marmor preger bygningen. Ansiktet ...
Denne bygningen har ikke blitt funnet verdig til en plass i Arkitekturguiden for Trondheim. Dette til tross for at det er en av de få bygningene i Trondheim som er bygget av byens egen stein – trondhjemitt.

Sider