Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

170 resultater
... vi store grunnvannsforekomster skjult i undergrunnen. Geologi i hverdagen er ikke bare et spørsmål om ressurser; det handler også ... radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. Geologi er et detektivarbeid. Geologi er å forstå fortidas klimaendringer for ...
... leksikon «Geoleksi»:  http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/geoleksi/ Feltarbeid i geofag - Institutt for geofag ved UiO ... av geolog på Utdanning.no NRK.no skole, emne Geologi  Miljolare.no - aktiviteter for skolens nærområder som ...
... ny kunnskap og nye kartleggings- og modelleringsmetoder for geologi i byene. En effektiv og kunnskapsbasert arealforvaltning krever ... for byutviklingen lite anerkjent og ofte oversett. Geologi i byene ...
Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer.
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
... SGU, utvikler sin versjon med rikere og mer realistisk geologi. Her når de fram til brukerne der de er. Vi skulle gjerne hatt like ... De gjør det for å øke forståelsen og kunnskapen om geologi. Det var litt plunder å gå over fra den enklere ... skulle hatt et Minecraft for å kommunisere virkelighetens geologi. Et brukervennlig verktøy som både eksperter og beslutningstakere ...
Vi er åpne for alle slags spørsmål som gjelder geologi i Norge. Ved spørsmål samtykker du samtidig i at NGU kan ... til spørsmålet blir besvart. Lurer du på noe innen geologi? Spør en geolog ...
... i bakken for å finne ut mer om den unike undergrunnen. Geologi-skattene på Ramså ...
Glacial landforms and Quaternary landscape development in NorwayOla Fredin, Bjørn Bergstrøm, Raymond Eilertsen, Louise Hansen, Oddvar Longva, Atle Nesje, Harald SveianPage(s): 5-26
... hår som stritter til alle kanter. Er vi heldige forbindes geologi med olje. Vi er svært dårlig til å profilere hva geologi brukes til i samfunnet og hva en geolog, geofysiker, ingeniørgeolog, ...
En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet ... Siedlecka David Roberts Lars Olsen Gråsteinen 3: Geologi på Varangerhalvøya. ...
... Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de ... er framtidsvisjonen til Iain Henderson. Tredimensjonal geologi på mobiltelefonen er den framtida NGU-geolog Iain Henderson førebur ...
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society.
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
... Braanaas Helge Henriksen Gråsteinen 11: Rallarvegen - geologi og landformer ...
... av jord og berg og litt om sammenhengen mellom geologi, miljø og helse. Temaene er mange og viser den store spennvidden i ... Morten K. Thoresen NGU Nord-Trøndelag og Fosen - geologi og landskap ...
... Olsen Harald Sveian NGU Landet ved Polarsirkelen - geologi og landskapsformer ...
Geologi i byene er ikke noe nytt. Det er gammelt. Men det er først nå at ... energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir muligheter. Vann og undergrunn ... når grunnen ikke klarer å suge opp vannmassene. Geologi i byene er viktig for å tilpasse oss klimaendringene. Å ...
Proceedings of the 1st International Barents Symposium 'Geology and minerals in the Barents Region', Kirkenes, Norway, October 1993
This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne geophysical survey (magnetometry, radiometry, EM), followed by bedrock mapping and structural geology investigations.
A compilation of the present knowledge of the Quaternary geology of Norway. About the landscape development, the glacial history, the record of deposits during the last 300,000 years, and the neotectonics in Norway and adjacent areas
... i 1858. I denne utgaven av "Gråsteinen" med tittelen Geologi for samfunnet i 150 år, arven etter Kjerulf, forteller noen av NGUs ... Bestill publikasjonen her Gråsteinen 12: Geologi for samfunnet i 150 år - arven etter Kjerulf ...
... karakterisering av leire med 2D resistivitetsmålinger. Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske ...
I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet.
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
In the investigated area three formations can be distinguished: a. charnokitic rocks, which can be subdivided into mainly massive and mainly branded charnokitic migmatites b. garnetiferous migmatites c. glacial deposits Ore-bearing rocks are found only in garnetiferous migmatites. Se også dokument merket NH 231B: Additional report with revised map, 1972
Se NH 231E for oppdatert rapport 1972
Genesis of magmatic oxide deposits - a view from the Busveld complexGrant CawthornePage(s): 11-21Titanium deposits in Ukraine focused on the Proterozoic anorthosite-hosted massifs.Dmitry Gursky, Sergey
Anortosittprovinsen i Rogaland er, som navnet antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er synlig over nesten hele provinsen.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
Geofagene, deriblant geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har ... skole et eget fag som heter "Geofag" med fokus på geologi og geografi - på lik linje med de andre naturfagene. I tiden som har ... elever som vil ta faget. For hva er nå egentlig geofag? Geologi? Naturgeografi? Løsningen tror jeg ligger i grunnskolen; ...
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
... er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning. Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og ... er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning. God kontroll på pukk og grus ...
... i Noregs geologiske arv, som har hatt verknad på geologi som vitskap. Geostadar Dei stadar som i særleg grad viser ... har ført til framsteg for forskinga, dei kor ein kan læra geologi og dei som fører til opplevingar og vekkjer undring. Geostadar ...

Sider