40 resultater
... geofaglige miljø. Dekker vidt spekter innen naturgeografi, geologi, geofysikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor ... universitet (NTNU), Trondheim Institutt for geologi og bergteknikk Profil: Hvordan bygge sikre tunneler og fjellanlegg? ...
... du med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere. Geologi som yrke Geologi som yrke ...
The borehole KH-08-12 was drilled in August/September 2012 by Geo Drilling and the logging was executed in March 2013 by the Geological Survey of Norway (NGU). The borehole is located at WGS-84 6895850N 395400E zone 32W and ca. 735 meters above sea level, at the upper western part of the Åknes rock slope. The drill cores are logged with regards to bedrock type, fracture frequency and zones of interest with respect to sliding plane(s).
This drill hole is the first at Jettan in the Nordnes mountain, named NN-01-12. The borehole was drilled during summer/autumn 2012 by Arctic drilling and the drill core was logged at the Geological Survey of Norway (NGU) in May 2013. The cores are now stored at Løkken drill core and rock sample storage at the NGU. The drill core is approximately 200 metre long (198.8 m) and due to fracture and/or fault zones the drill hole was cemented and re-drilled several times to keep stable.
... områder som er mest utsatt for ulike skredprosesser. Geologi for samfunnet Skredfarekartene gir kommunen et svært nyttig ... arbeidet med skredfarekartlegging i tråd med vårt motto: "Geologi for samfunnet". KARTLEGGER: Representanter fra NGU og NVE ...
BARDUFOSS-SENJA, TROMS: Geologer slår løs biter av grunnfjell i en vegskjæring på Senja i Troms. Undersøkelsene skal avsløre hvor den oppknuste sonen strekker seg. Det kan være gull verdt.
MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og regionen. Geologer fra NGU er i gang med et omfattende arbeid på oppdrag fra regjeringen.
En geolog kan se geologien på flere måter. Her har Guri V. Ganerød skildret hvordan hun opplevde Leka da hun besøkte øya i vår, og det er ganske forskjellig fra innholdet i en tung og faglig geologisk rapport.
The project's aim is to achieve a better understanding of shallow geological/seabed conditions and processes to support technical and environmental aspects of exploration and production along the southwestern margin of the Barents Sea, including the Hammerfest Basin, the Loppa High, the Polheim Subplatform, the Tromsø Basin/lngøydjupet area and along the Finnmark Platform.
The Mofjell project commenced in 2008 as a cooperation between GEXCO Norge AS, the county administration of Nordland and NGU. As GEXCO faced financial difficulties the external funding ended in 2009. The project area included Mofjellet and the eastern part of Plurdalen, an area with a large potential for economic sulfide deposits with Zn, Cu, Pb, Ag and Au. NGU has focused on establishing the geological setting of the Mofjell Group and its relation to ore formation.
In 1996, the Geological Survey of Norway started the project "Fracture zones and groundwater of Sunnfjord". The aim of the project was to get a regional understanding of deformation along bigger post-Devonian lineaments/fracture zones in crystalline rocks, and the relevance of these lineaments in connection with well capacity. This report presents results from the tracer tests, borehole tomography and electrical conductivity profiles conducted in September 1999.
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential production areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2012, 22.6 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 6.8 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
Sandwaves are common on many continental shelves indicating erosion, transport and deposition of sand by bottom currents. Their dynamic nature means that they can pose challenges to seafloor installations such as pipelines and other constructions on the seafloor. For studies of pollution and seabed resources (biological and geological) it is necessary to know where erosion and seposition occur.
66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. De resterende ustabile fjellpartier har enten blitt kartlagt ytterligere, eller det har blitt utført ren datainnsamling uten videre kartlegging.
... første og eneste i sitt slag; med 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt, med engelske oversettelser og engelsk-norsk ...
... Les mer om kartlegging Biologi-, geologi- og miljøgiftprøver 2013 Innsamling av biologi-, geologi- og miljøgiftprøver starter 12. juni med forskningsskipet ”Johan ... fra dette området, og turen er nå kommet til geologi, biologi og miljøgifter/kjemi. I løpet av toktets 22 døgn skal det ...
... drive pionerforskning på gasshydratene. Med Institutt for geologi i Tromsø som hovedbase samler senteret geologer, geofysikere, ...
Europeisk landbruksjord og beiteland er av god kvalitet. Det viser resultatene fra den geokjemiske kartleggingen i det internasjonale GEMAS-prosjektet. Nylig ble et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma.
Articles published in this volume of NGU Bulletin:
... Formidling av opplevelser Formidling av geologi er en viktig del av forvaltningen av geoarven. Foto: Rolv Dahl ... ønsker å bidra til at flere steder med spesiell geologi, får hjelp til å formidle og ta vare på denne opplevelsesressursen, ...
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Er det satt ned måleinstrumenter som kan varsle jordskjelv på havbunnen der hvor jordplatene møtes?
Jeg lurer på om det er grunn til å tro at det kommer en ny istid?
Nå kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense Norge rundt er en nyvinning på NGUs nettjenester. – Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging, fastslår forskerne.
Her kan du laste ned ulike formater av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard.
... til Finnmark. Siden 2005 har det blir gjort kartlegging av geologi, biologi og dybde utenfor kysten av Norge. 120.000 kvadratkilometer ...
... etter gull. - Vi er alle svært interessert i natur og geologi, så dette er en drøm vi har hatt lenge. I beste fall finner vi gull, ...
Folket har stemt og nå er det klart: Navnet på den norsk-svenske fjellkjeden er Nordryggen. - Et godt navnevalg, sier språkforsker Tor Erik Jenstad ved NTNU i Trondheim.
... på ngu.no. - Vi håper at løsningen kan bidra til at geologi i større grad innarbeides i planprosessene, både lokalt og regionalt, ...
... Viktig eksportnasjon Rapporten antyder at Norges geologi gjør at det er mulig å finne flere forekomster enn de som er kjent i ...
... etterlyser mellom anna flybilete, ein temavegledar for geologi i arealplanlegging og ei betre marknadsføring av tenesta.  Dei ...
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Din og min smarttelefon er nemlig spekket med edle metaller.
Undersøkelser av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende strukturer.
Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner fram til 2017 på å kartlegge mineralressurser i norske fjell. Det framgår av den nye mineralstrategien og innebærer en fortsatt sterk satsing på NGU.
Hvordan kan synkehull oppdages og varsles, og er det fare for at store synkehull oppstår i Norge?
Norge skal levere sunn sjømat fra noen av verdens reneste kyst- og havområder. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige. Kan det forenes?
I en artikkel i Nature hevder norske forskere å ha funnet bevis for et prekambrisk kontinent under magmatiske bergarter i Det indiske hav. Forskningen har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet.
I store deler av Barentshavet er havbunnen pepret med groper, såkalte pockmarks. Prosessene som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på uløste spørsmål.
Undersøkelser av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende strukturer.
... knyttet til dyphavsressurser. Her snakker vi om både geologi, ressursvurderinger, teknologi, biologi og økosystemer, sier NGUs ...