26 resultater
... den fellesnordiske utstillingen under verdenskongressen i geologi i Brisbane i Australia tidlig i august. Applikasjonen inneholder ... store verdenskongressen, som samlet nærmere 5700 fagfolk i geologi. - Det gir en unik mulighet for å etablere GeoTreat i ...
Mannen is an unstable rock slope in the Romsdal Valley in the Møre og Romsdal County (western Norway). The slope is under continuous monitoring since 2009 by the Åknes/Tafjord Beredskap IKS. As part of the detailed site investigations, two more than 130 m deep, vertical cored boreholes have been drilled in 2010 and 2011.
Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære hjemfylke.
Under verdenskongressen i geologi i Oslo for fire år siden, var klima det viktigste temaet. I år er det ... priser på verdensmarkedet. - Norge har en variert geologi og et bredt spekter av ressurstyper, fortsetter Ingebrigtsen. Noen ... i norsk mineralnæring, sier Ingebrigtsen. Mobil geologi I tillegg til georessurser vil de nordiske geologene på ...
State-of-the-art and new developments in methods and technologies for mapping the hydrography, geology and biology of the seabed were the subjects for a workshop on seabed mapping methods and technologies held in Trondheim, Norway 17-18 October.
The Geological Survey of Norway (NGU) operates a mobile gamma ray spectrometer system which can be used in nuclear emergency situations to determine the location and type of orphan sources, or the extent and type of fallout contamination. The system consists of a 20 litre (16 litre downward and 4 litre upward looking) RSX-5 NaI detector and spectrometer, and can be mounted in fixed wing aircraft, helicopters, or vans/cars as appropriate.
Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting a water body or damming of narrow valleys with often fatal consequences. Such events will also occur in the future.
The purpose of this report is to review how bathymetric data may be used to characterize seabed terrain with a view to benthic habitat mapping This study was led by the Geological Survey of Norway with contributions from the Geological Survey of Denmark and Greenland, The Geological Survey of Ireland and the Royal Belgian Institute of Natural Sciences.
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2011, 21 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 1,4 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental chelf.
The Geological Survey of Norway and the Norwegian Petroleum Directorate established the TWIN Project (Tropical Weathering In Norway) in 2009 to improve the understanding of deep weathering on mainland Norway as well as offshore. All known reports of deep weathering in Norway have been reviewed and registered in a GIS database.
The MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) seabed mapping programme generates a wide range of products, including sediment and benthic biotope maps. Production of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in unprecedented detail, and which form the basis for geological interpretations and the identification of seabed terrain of ecological relevance.
... ble første gang presentert på Verdenskongressen i geologi i Norge i 2008. Arbeidet var ledet av JC Harrison ved Geological Survey ... er å ha en foreløpig versjon klar til Verdenskongressen i geologi i Brisbane i Australia i august. ELDST: Verdens første kart ...
The project is aimed to achieve a better understanding of shallow geological/seabed conditions and processes to support technical and environmental aspects of exploration and production along the western margin of the Hammerfest Basin and Loppa High, and in the Tromsø Basin/Ingøydjupet area. The project has had the following subgoals: - Detection of water column gas anomalies at selected pockmark locations - Identification of neotectonic features The project has the following results: - A t
En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.
Provenance and sediment routing of Neoproterozoic formations on the Varanger, Nordkinn, Rybachi and Sredni peninsulas, North Norway and Northwest Russia: a reviewDavid Roberts, Anna SiedleckaPage(s): 1-19
The Nordkinn Peninsula consists of a series of Neoproterozoic fluvial, cross-bedded sandstones belonging to the Kalak Nappe complex wich are derived from basement terraines of the Fennoscandian shield (Roberts, 2007). On first glance the area appears to hold little promise for mineral exploration.
... boka Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og gruver Boka har detaljerte beskrivelser av i alt 168 ...
... gas and the environment,” som har fokus på grunn geologi og miljø. - Disse resultatene gir oss viktig informasjon om ...
1. nyttårsdag ble det utløst et kvikkleireskred på Byneset i Trondheim. Området der skredet gikk er tidligere kartlagt og merket med risikoklasse 3 på kartet for kvikkleireskred.
Det er stor nasjonal interesse for en mer kystnær kartlegging av sjøbunnen. Det kom fram under NGU-dagen mandag 6. februar. ”Alle” ønsker at norskekysten og fjordene blir undersøkt og vist fram på en bedre måte.
... at finansieringen av et nytt professorat ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU nå er på plass. I forslaget til ...
... Undersøkelsesområdene med videostasjoner. Prøvetaking for geologi, biologi og forurensing vil bli utført i 2013. Vel 70 ...
Gigantiske undersjøiske skred er årsak til ei rekkje merkelege grotter i havbotnen utanfor Troms og Vesterålen. På over to kilometers djup har det vore lekkasjar frå sedimenta under havbotnen – og kanskje lekk det enno.
... 2,5 til 2 milliarder år. Arbeidet har relevans for norsk geologi; lignende bergarter finner vi også i Finnmark. Dramatiske ...
Her er bilder som bokstavelig talt gir oss et nytt syn på forvaltning av kystsonen. Nye og kraftige dataverktøy gjør forskere i stand til å kartlegge havbunnen digitalt - ned til minste detalj.
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.