92 resultater
... Så hvem har sagt at turister ikke er interessert i geologi? Reiselivet I Norge jobbes det energisk med å lage ... av det europeiske og globale geoparknettverket. Penger i geologi Sammen med Norsk geologisk forening (NGF) og Stiftinga ... geologer og andre for å fortelle hvordan de formidler geologi til turister og andre interesserte. Interessen for konferansen har ...
... Så hvem har sagt at turister ikke er interessert i geologi? I Norge jobbes det energisk med å lage reiselivsprodukter av ... geologer og andre for å fortelle hvordan de formidler geologi til turister og andre interesserte. Interessen for konferansen har ...
... AVGJORT: Norge og Norden ble tildelt verdenskongressen i geologi i 2008 under kongressen i Firenze i fjor sommer. Bildet er hentet fra ... skal brukes til gjennomføringen av verdenskongressen i geologi (IGC) i Oslo i 2008. Den tidligere regjeringen har foreslått å ...
This report gives specifications and requirements for geological seabed mapping in the offshore region. The work was initiated by needs in the MAREANO-programme to document procedures. The report summarizes the work flow from collected data, through processing and interpretation to final products available/published on web map services, e.g. www.mareano.no.
... Richard Sinding-Larsen. NTNU-professoren i geologi var på plass i italienske Firenze sammen med blant andre ... og Norden er tildelt den prestisjetunge verdenskongressen i geologi i 2008. Avgjørelsen ble fattet blant delegatene på årets kongress i ...
... som er relevante for mineralselskaper, men fokuserer på geologi og mineralpotensial.  Bakerst i heftet finnes en kort omtale av selve ...
... med vitenskapelige artikler som tar for seg afrikansk geologi og geofysikk. På veg fra Sørpolen - Her vil vi blant annet ...
Geologer har avdekket restene av to store klebersteinbrudd i Sunnhordland. Steinbruddene stammer fra middelalderen og er trolig benyttet ved byggingen av flere kirker i Bergen.
I samarbeid med Geological Survey of Ethiopia (GSE) er NGU er i gang med å utarbeide et forprosjekt som på sikt kan gi det afrikanske landet bedre tilgang på grunnvann.
... Congress - i dagligtale omtalt som verdenskongressen i geologi - er mer enn faglig viktig for deltakerne fra NGU. Sammen med ... I disse dager går den 32. verdenskongressen i geologi av stabelen i Firenze, Italia. For de nordiske deltakerne er dette ...
... og den gir en kortfattet fremstilling av Etiopias geologi og historie - helt frem til dagens moderne uttak og bruk av ... og den gir en kortfattet og enkel fremstilling av Etiopias geologi og historie Bygningsstein i Etiopia Bygningsstein i Etiopia ...
Få dager før jul inngikk Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeidsavtale med verdens største geologiske undersøkelse, China Geological Survey (CGS). Dermed er alt klart for geologisk samarbeid på tvers av verdensdelene.
Norske geologer og britiske arkeologer har avdekket ny og verdifull kunnskap i et nesten 5.000 år gammelt steinbrudd helt sør i Egypt. Khafras steinbrudd, et av verdens eldste, har inntil nå vært uregistrert som kulturminne.
En internasjonal workshop ble arrangert 30. juni av EuroGeoSurvey, TNO og IUGS (International Union of Geological Sciences). Tema for konferansen var Earth Sciences & the Public.
Hedmark er samlet til ett fylke. Et team av geologer og GIS-operatører har de siste årene samarbeidet tett for å lage et nytt og forbedret kart over kvartærgeologien i hele fylket.
Geologer har tatt nye prøver som kan gjøre det lettere å plassere Afrika på kartet i tiden før åpningen av Sør-Atlanteren for 130 millioner år siden. Steinprøvene er tatt i vulkanske bergarter i Namibia i det som den gang var Etendeka vulkanprovins.
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
... undersøkelsen (BGS) og fra Nasjonaldirektoratet for geologi (DNG) i Mosambiks hovedstad Maputo. - Før vi reiser i felt ...
Steinmurer bygget i Inkariket i Peru har spesielle særtrekk: steinen bærer preg av å være myknet/støpt under stabling, og steinen er dessuten glassifisert.
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
Åknes is known as the most hazardous rockslide area in Norway at present, and is among the most investigated rockslides in the world, representing an exceptional natural laboratory. This study focuses on structural geology on five zones to interpret and understand the geometry of the rockslide area. The interpretations are further used to build a geological model of the site.
... Hensikten med loggingen var å kartlegge oppsprekking og geologi for å få informasjon om fjellkvalitet. Det er logget med optisk og ... ikke var vann ble opptakene for dårlig til å se detaljert geologi. Basalten i FB 81,3-2 har noe varierende sammensetning med hensyn til ...
... IUGS 2010.001 Internasjonalt samarbeid, geologi: lUGS sekretariatet har spilt en meget sentral rolle i internasjonalt ...
NGU's Airborne Gamma Ray Spectrometer system is used both for geological mapping, and for monitoring radioactive materials in the event of nuclear emergencies. Traditional methods of processing spectrometer data use channel windows around the radionuclides of interest; more advanced methods make use of the full spectra information.
EuroGeoSurveys publishes the European Atlas of bottled water - around 1800 bottles are examined. The scientists have found an enormous natural variation of many elements, including Arsenic and Uranium.
... å bygge opp faglig og organisatorisk infrastruktur innen geologi i Mosambik. Slik vil myndighetene i landet bli bedre i stand til å ...
... FJORD I SOL: Geiranger lå bada i sol under konferansen om geologi og reiseliv. Over 60 menneske frå mellom anna turistnæringa og ... samla i to dagar i Geiranger for å diskutere reiseliv og geologi. Gjennom ei rekkje foredrag vart det vist til korleis reiselivet skapar ...
Om lag 3.000 deltakere er samlet til EAGEs konferanse i disse dager. Konferansen trekker deltakere fra industri- og forskningsmiljøer fra hele Europa. Her kan du se hva NGU bidrar med.
Lurte på hva slags fossil jeg har funnet på Jæren, og om det er sjeldent å finne fossiler i Rogaland?
... prosessers fysikk i et samspill mellom forskere fra geologi og fysikk. Senteret vil etablere ny, tverrfaglig vitenskapelig innsikt, ... nytt mastergradsprogram som vil gi studentene en bakgrunn i geologi, fysikk og datafag.. Målet er å kombinere feltstudier, ...
Hvordan ble det norske landskapet til med fjell og daler, strender og sletter, juv og steinformasjoner? I disse dager kåres det geologiske nasjonalmonumentet.
Skredeksperter fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) kartlegger stabiliteten i Kattmarka i Namsos. Arbeidet skjer på oppdrag fra landets statlige skredetat NVE.
... med dypboringene er en del av det omfattende prosjektet Geologi i Oslo-regionen (Geos). Her blir det over en femårsperiode hentet inn ... i Norge Sverige satser mer på vannbåren varme Geologi i Oslo-regionen (Geos) Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
This report gives an overview of Norwegian prospecting on anorthosites, with emphasis on the calcic types dominant in the Inner Sogn-Voss area of Western Norway. The high aluminium content of these large anorthosite bodies by the Sognefjord has made them the target of potential alternative sources for the aluminium-industry. In several phases during the last 90 years major Norwegian companies have done extensive geological investigations with this aim.
2D resistivity modelling was done in order to examine the imaging resolution of 4 different configurations for mapping of fracture zones in bedrock. The studied arrays include Dipole-dipole, Gradient, Pole-dipole and Wenner. A variety of geological models were tested and the imaging possibilities and limitations of the different arrays were analysed. Apart from imaging fracture zones with various depth, width, contrast and dip, some models for horizontal layers were also examined.
An international effort to compile Circum-Arctic geophysical and bedrock data has been conducted by several national agencies (Russia, Sweden, Finland, Denmark, USA, Canada, Germany and Norway). This project produced an atlas that comprise geological and geophysical digital maps at a scale of 1: 5 million for the Arctic region limited by the 60 degree North latitude.
... sammen med Torghatten i Brønnøy. Tilgjengelig geologi Kriteriene i kåringen var at stedet forteller en litt av landets ...
Knapt noe land i hele verden er mer utsatt for leirskred enn Norge. Områder i Trøndelag og på Østlandet er spesielt utsatt - områder der det bor mye folk på leirgrunn som ikke er pålitelig.
... sett. Likevel har vi visst lite om både topografi, geologi og biologi i dypet. Boka forteller om dette fascinerende landskap som ... av dyr og planter, 3D-modeller av havbunnen og kart over geologi, naturtyper, miljøgifter og sporingsdata fra fiskeriene. Dette er ...
... mange av våre brukere foretrekker engelsk, ikke minst fordi geologi - i likhet med mange andre fagområder - i økende grad forholder seg ...

Sider