50 resultater
... som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos ... S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats for norsk geologi, både innen forskning og som leder for Norges geologiske undersøkelse ...
... å få Lofoten på verdensarvlisten, og finnes det noe om geologi i søknaden? Lofoten med verdensarvstatus? Lofoten med ...
... på Skogerholmen i Bærum. Konferansen Geologi i miljø- og arealplanlegging blir arrangert i Oslo 24. og 25. ... arbeidsgiverorganisasjon (KS) trekker vi nå inn behovet for geologi i planprosessene, forteller avdelingsdirektør Berit Forbord Moen ved ...
... Overrasket vinner "Landet blir til - Norges geologi" er utgitt av Norsk geologisk forening (NGF) med Ivar B. Ramberg, Inge ... å få være med på å lage ei så viktig bok for norsk geologi. Jeg har hatt et godt samarbeid både med NGF og redaktørene under ...
... Lutro påpeker at Oslofeltet er et klassisk område innen geologi: – Det har en variert og til dels meget instruktiv geologi i et lett tilgjengelig område. Oslofeltet har vært et vel besøkt ...
... Forsker Trond Slagstad synes det er spennende å formidle geologi til ungdom. Her i Bymarka utenfor Trondheim. Foto: Eli Bentseng Herstad ... vi ved NGU er svært gledelig. Derfor deler vi ut boka "Geologi for samfunnet gjennom 150 år — arven etter Kjerulf" til alle landets ...
... Heier var tradisjonsbæreren som ble fornyeren av norsk geologi på 70-tallet, da oljealderen hadde startet og da grunnforskningen ... prosessen mot utviklingen av nasjonale databaser innen geologi. Gjennomføringen av kartleggingsplanen i målestokk 1:250 000 var en ...
... Clemens Reimann i IAGC under Verdenskongressen i geologi i Oslo. Bjørn Bølviken (80) var stolt av hederen, men i ... Han så blant annet viktigheten av å kombinere medisin og geologi lenge før mange av sine kolleger. Bølviken mottok medalje, heder ...
... av UNESCO på grunn av sin spennende geologi. Geoparken har egen nettside: ... I tillegg finnes det mye spennende om Skottlands geologi generelt på denne nettsiden: http://www.scottishgeology.com ...
... Rolv Dahl og Agnes Raaness svarte på spørsmål om geologi i Oslo under BIL-jubileet. Foto: Torbjørn Wilhelmsen, Headvisor.com ... forbipasserende brukte et ekstra kvarter av sitt liv på geologi denne dagen. Mange deltok i en kunnskapskonkurranse om geologi der ...
... publikasjonsserie. Den 6. juli vart boka "Rallarvegen - geologi og landformer" lansert. Boka tar for seg historia til landskapet i ... botanikk, blanda med mykje lokalhistorie og lun humor. Geologi og musikk - Nordmenn og turistar i Noreg er ofte særs interesserte i ...
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
... annen sammensetning både i forhold til arter, naturtyper og geologi enn de områdene som ligger nede på dyphavslettene, sier ... kart over marine naturtyper – en sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi. Resultatene vil i neste ...
Fra Trondheims byleksikon har jeg følgende opplysninger: "Veksteinbruddet ved Bakkaunet, tidligere steinbrudd i skråningen opp mot Kuhaugen, hvor det ble ble tatt ut stein til bygnings-, gate- og industriformål [...] Steinbruddet er bevart under
34 geologiske undersøkelser går nå sammen om å kartlegge de kjemiske forholdene i landbruksjord over hele Europa. Det storstilte prosjektet ledes av NGU.
Tre kraftige tær plantet i sandstein. Forskere har funnet nye, tydelige dinosaurspor på Svalbard. Avtrykkene er over en halv meter lange og omtrent like brede.
... værende, nå som komi-russere.     Geologi i stor skala Det er blitt natt før vi velter inn i Syktyvkar. ... skarp eller bunnen for bratt.     - Dette er geologi i stor skala. Vi arbeider i et område som er større ...
... Her skal han blant annet planlegge Verdenskongressen i geologi i 2008. Etter 12 år som administrerende direktør ... interessert i samfunnsspørsmål for å kunne lage mye god geologi for samfunnet. Et viktig område for Bjørlykke har vært å ...
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
34 geologiske undersøkelser går nå sammen om å kartlegge de kjemiske forholdene i landbruksjord over hele Europa. Det storstilte prosjektet ledes av NGU.
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
... gjør vi nye oppdagelser, både i forhold til biologi, geologi og dybdeforhold. Ny kunnskap som kommer brukerne til gode gjennom ...
Det er påvist forurensning av antimon i flaskevann. Det viser de første resultatene fra et stort europeisk prosjekt om grunnvannskvaliteten i drikkevann i Europa. Giftstoffet kommer fra flaskene som vannet er tappet på.
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
... målestokk vil også være klart til åpningen. Norsk geologi Kartene er viktige bidrag til arbeidet med å formidle historien om ...
... Skrifter nr. 117 .     - Det er morsomt at geologi ARKE-GEOLOGI: Fra de flate-avdekkende undersøkelsene på Husby. Funnene bekrefter ...
Ny kartlegging av flere strandvoller på nordkysten av Grønland tyder på at polisen i Nordishavet var kraftig redusert for 6-7000 år siden. I perioder kan Polhavet mer eller mindre ha vært isfritt.
På Søsterøyene ved Hvaler finnes det en bergart som kalles rombeporfyr-konglomerat, og som også er omtalt som en sedimentær breksje. Hvordan er disse dannet? Og har dette noe med dannelsen av Osloriften å gjøre?
Forskerne Jochen Knies og Suzanne McEnroe er begge hedret med NGUs pris for beste vitenskapelige artikkel i 2007. Utdelingen skjedde under den årlige julelunsjen ved NGU.
Et vogntog med 3600 meter borekjerner fra Russlands grunnfjell skal losses og lagres ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim.
... Omslaget på Kartleggerne. - Slagordet Geologi for samfunnet ble første gang brukt for bare 20 år siden, men ...
I alt 26 dynamittsalver på mellom 100 og 400 kilo hjelper forskerne i å finne svar på hvordan de norske fjellene er bygget opp. Dynamitten ble sprengt i løpet av noen nattetimer i Sør-Norge tidligere i høst.
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
... tyngdemålingene har skaffet til veie ny kunnskap om norsk geologi: - Vi har lært mer om mekanismene for kontinental rifting, om ...
Undersøkelser av sedimenter fra to innsjøer i Rondane kan gi svar på hvordan siste istid egentlig ble avsluttet i disse fjellområdene.
... av Vegvesenet og Trondheim Havn. Han tar doktorgrad i geologi på de regionale bunnforholdene langs fjorden utenfor Trondheim. I ...
... for havområdene omtales som Troms II. Variert geologi Geologien på havbunnen utenfor kysten av Troms er svært variert. ...
Her er borkjernene som kan avsløre de vitenskapelige hemmelighetene i starten på den "moderne Jord" med oksygenrik atmosfære, for mellom 2,0 og 2,5 milliarder år siden.
Forskere skal foreta nye undersøkelser av det store forkastningskomplekset i Møre og Trøndelag, som utløste jordskjelvet nord for Ålesund 21. januar i år. Forkastningssonene er fortsatt aktive, 425 millioner år etter at de ble dannet.
... Morten Smelror er cand.scient og dr. philos i geologi fra Universitetet i Oslo og har bred forskningserfaring fra både norsk ...

Sider