67 resultater
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies.
... som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos ... S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats for norsk geologi, både innen forskning og som leder for Norges geologiske undersøkelse ...
A collection of short descriptions of the geology of countries and sea areas within the region covered by the 1:4 million bedrock geological map.
... utgave . Innhold: . Alltid steinalder / 150 år med geologi for samfunnet / Geologi for dagens samfunn / Fra kontinentaldrift til manteldynamikk / Kunnskap ...
The report compares some aspects of the activities of the Geological Surveys of Finland and Norway and suggests a number of means by which cooperation between the two organisations can be developed. The appendices are two papers on which the writer worked during a period of study leave at the Geological Survey of Finland office in Espoo.
The ultimate objective of this project is to contribute directly to establishing necessary confidence that the CO2 in specific geological storage sites will be effectively retained for a time scale of thousands of years.
... å få Lofoten på verdensarvlisten, og finnes det noe om geologi i søknaden? Lofoten med verdensarvstatus? Lofoten med ...
... på Skogerholmen i Bærum. Konferansen Geologi i miljø- og arealplanlegging blir arrangert i Oslo 24. og 25. ... arbeidsgiverorganisasjon (KS) trekker vi nå inn behovet for geologi i planprosessene, forteller avdelingsdirektør Berit Forbord Moen ved ...
... Overrasket vinner "Landet blir til - Norges geologi" er utgitt av Norsk geologisk forening (NGF) med Ivar B. Ramberg, Inge ... å få være med på å lage ei så viktig bok for norsk geologi. Jeg har hatt et godt samarbeid både med NGF og redaktørene under ...
... Lutro påpeker at Oslofeltet er et klassisk område innen geologi: – Det har en variert og til dels meget instruktiv geologi i et lett tilgjengelig område. Oslofeltet har vært et vel besøkt ...
... Forsker Trond Slagstad synes det er spennende å formidle geologi til ungdom. Her i Bymarka utenfor Trondheim. Foto: Eli Bentseng Herstad ... vi ved NGU er svært gledelig. Derfor deler vi ut boka "Geologi for samfunnet gjennom 150 år — arven etter Kjerulf" til alle landets ...
... Heier var tradisjonsbæreren som ble fornyeren av norsk geologi på 70-tallet, da oljealderen hadde startet og da grunnforskningen ... prosessen mot utviklingen av nasjonale databaser innen geologi. Gjennomføringen av kartleggingsplanen i målestokk 1:250 000 var en ...
Lutro, Ole 0800-3416 Geologi Eidsvoll - Kleverud 2008.070 Rapporten er en sammenstilling av ...
Lutro, Ole Rønningen, Åse 0800-3416 Geologi Eidsvoll - Kleverud 2008.040 Rapporten er en sammenstilling av ...
The aim of this study was to determine the link between structural geology and the hydrogeological system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three main geological units are presented: (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity and intrinsic permeability.
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential production areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2007 13.6 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 3.0 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
The mining company Nussir AS is interested in (re-)evaluating the copper resources in a dolomite layer of the Nussir area in the Kvalsund municipality (Finnmark). To get a better estimate of the extent of this ore deposit and to gain the understanding of the principal geological structure of the region, NGU performed helicopter-borne geophysical measurements (magnetic, frequency-domain EM, spectral gamma ray radiometry) in the Nussir area (size: ~190 km2) in autumn 2007.
A high-resolution aeromagnetic survey (RAP-07) was carried out in an area of ca. 158 km2 over the northeastern part of the island Andøya in Vesterålen, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction and diurnal variation correction as well as microlevelling. Four maps were produced for the survey area. One of these shows magnetic total field anomalies after correction for the IGRF of 2005.
The mining company Wega Mining AS is interested in (re-)evaluating the copper resource around the Ulveryggen in the Kvalsund municipality (Finnmark). In this region Folldal Verk A/S run a copper mine that was closed in 1979.
The objective of this study was to investigate methods to resolve the problem of mapping basalts and basement in a continental margin setting. It is well known that basalts may trap considerable amounts og hydrocarbons accumulated in sediments below the basalts. A 3D model of the Møre margin offshore Norway was constructed by a forward modelling employing the gravity and magnetic fields. Numerous independent data were used to diminish the nonuniqueness of the method.
... Clemens Reimann i IAGC under Verdenskongressen i geologi i Oslo. Bjørn Bølviken (80) var stolt av hederen, men i ... Han så blant annet viktigheten av å kombinere medisin og geologi lenge før mange av sine kolleger. Bølviken mottok medalje, heder ...
... av UNESCO på grunn av sin spennende geologi. Geoparken har egen nettside: ... I tillegg finnes det mye spennende om Skottlands geologi generelt på denne nettsiden: http://www.scottishgeology.com ...
... Rolv Dahl og Agnes Raaness svarte på spørsmål om geologi i Oslo under BIL-jubileet. Foto: Torbjørn Wilhelmsen, Headvisor.com ... forbipasserende brukte et ekstra kvarter av sitt liv på geologi denne dagen. Mange deltok i en kunnskapskonkurranse om geologi der ...
... publikasjonsserie. Den 6. juli vart boka "Rallarvegen - geologi og landformer" lansert. Boka tar for seg historia til landskapet i ... botanikk, blanda med mykje lokalhistorie og lun humor. Geologi og musikk - Nordmenn og turistar i Noreg er ofte særs interesserte i ...
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
... annen sammensetning både i forhold til arter, naturtyper og geologi enn de områdene som ligger nede på dyphavslettene, sier ... kart over marine naturtyper – en sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi. Resultatene vil i neste ...
Fra Trondheims byleksikon har jeg følgende opplysninger: "Veksteinbruddet ved Bakkaunet, tidligere steinbrudd i skråningen opp mot Kuhaugen, hvor det ble ble tatt ut stein til bygnings-, gate- og industriformål [...] Steinbruddet er bevart under
34 geologiske undersøkelser går nå sammen om å kartlegge de kjemiske forholdene i landbruksjord over hele Europa. Det storstilte prosjektet ledes av NGU.
Tre kraftige tær plantet i sandstein. Forskere har funnet nye, tydelige dinosaurspor på Svalbard. Avtrykkene er over en halv meter lange og omtrent like brede.
Geological note: Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental marginTrond Slagstad, Cécile Barrére, Børre Davidsen, Randi K.
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), the new European Chemicals Regulation was adopted in December 2006. It came into force on the 1st June 2007. REACH, as well as the pending EU Soil Protection Directive, require additional knowledge about "soil quality" at the European scale.
... værende, nå som komi-russere.     Geologi i stor skala Det er blitt natt før vi velter inn i Syktyvkar. ... skarp eller bunnen for bratt.     - Dette er geologi i stor skala. Vi arbeider i et område som er større ...
... Her skal han blant annet planlegge Verdenskongressen i geologi i 2008. Etter 12 år som administrerende direktør ... interessert i samfunnsspørsmål for å kunne lage mye god geologi for samfunnet. Et viktig område for Bjørlykke har vært å ...
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
34 geologiske undersøkelser går nå sammen om å kartlegge de kjemiske forholdene i landbruksjord over hele Europa. Det storstilte prosjektet ledes av NGU.
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
... 2008.019 Som en del av NGUs forskningsprogram GEOS (Geologi i Oslo-området) har det blitt utført ulike hydrogeologiske ...
... gjør vi nye oppdagelser, både i forhold til biologi, geologi og dybdeforhold. Ny kunnskap som kommer brukerne til gode gjennom ...
Det er påvist forurensning av antimon i flaskevann. Det viser de første resultatene fra et stort europeisk prosjekt om grunnvannskvaliteten i drikkevann i Europa. Giftstoffet kommer fra flaskene som vannet er tappet på.

Sider