11 resultater
... motstandsdyktig mot sur nedbør enn resten av kommunen. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune. ...
New Arctic aeromagnetic data from Spitsbergen, Svalbard Archipelago, have been interpreted. The depths to the top of the magnetic source rocks have been interpreted using profile data, and the interpretation shows that the magnetic basement is deeper than 3 km below sea level over large areas. A picture of basement horsts and grabens emerges from this map. A deep N-S trending trough, more than 8 km deep, exists beneath Isfjorden.
... Persgardshalla Cu-Au mineralisering. IP-målinger og geologi Steinkjer, Nord-Trøndelag. ...
The 1991 fieldwork in this project was a continuation of investigations commenced in 1990. The Norwegian and Russian workers agreed that: (1) The Trollfjorden-Komagelva Fault Zone continues from the Varanger Peninsula to the isthmus between the Sredni and Rybachi Peninsulas; and (2) there is an overall similarity between the Sredni rocks and those of the Tanafjorden - Varangerfjorden Region, and between the Barents Sea Region and the Rybachi rocks.
Midt-Nordenekskursjonen 1991, kvartærgeologisk del, har til nå vært avholdt hvert år med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Geologer fra andre institusjoner i de tre land deltar også. Ekskursjonen i år starter på Røros, går videre til Hitra og Frøya, til Fosen- halvøya og avsluttes i indre Trondheimsfjordsområdet. Det vil bli demonstrert lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
... magnetic observations assembled in the past two years by the Geologi- cal Survey of Canada (GSC). The bulk of these data sets were collected ...
As a part of the cooperation between the Geological Institute, Kola Scientific Center of the USSR Academy of Science and the Geological Survey of Norway, seismic and slingram profiling was carried out iin 6 areas on the Kola peninsula. Aims of these investigations; 1) mapping of soil thicknesses and composition, 2) locating conductive structures in bedrock, 3) studies of P-wave velocity anisotropy.
... og på Dalemarksletta, men ut fra en samlet vurdering av geologi, nødvendige klausuleringstiltak og forventede kostnader, anbefales ...
Ved å ta i bruk GBAS søker seksjon for berggrunnskartlegging å standardisere massen med innsamlede feltobservasjoner. Dette vil lette tilgjengeligheten av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy for effektiv utnytting av sine feltdata umiddelbart etter feltarbeidets av- slutning. Systemet er utviklet ved hjelp av dBASE IV (Ashton-Tate). Det er laget i hen- hold til krav som er kommet fram gjennom diskusjoner om EDB-basert lagring og analyse ved seksjonen.
Process images of aeromagnetic, gravimetrid and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements and VLF ground measurements have been interpreted in mapping the main fault structures within the Kautokeino Greenstone Belt, KGB.
The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the Mierujav'ri-Sværholt Fault Zone which is situated in the extensive Proterozoic terrain of Finnmark, northern Norway. It is a southeasterly dipping reverse fault and can be traced fairly continuously for 80 km from Skarrejav'ri south of Masi to Lævnjasjåkka northeast of Iesjav'ri. Detailed geophysical investigations and drilling have been carried out in the Fidnajåkka area 10 km to the south of Masi.