4 resultater
... i forbindelse med en hovedfagsoppgave (speciale) i geologi ved København Universitet. Området karakteriseres ved forskjellige ...
A program for layered model(one-dinmensional) interpretation of audiomagneto- telluric (AMT) measuremants is described. The program is based on least - squares fit and on hyperparabolic optimization. The essential feature of the optimization method is that up to four parameters can be optimized simul- taneously. The program uses nine fixed frequencies from 3700 to 8 Hz, but it can easily be changed for any other frequencies.
User's manual for the finite element program PLANE WAVE is described. With the program we can calculate theoretical anomaly curves for real geological two- dimensional structures in the field of a plane wave. The program contains three plane wave cases: TE and TM mode magnetotellurics and VLF. The program is user oriented and it generates the finite element grid auto- matically.
Etter anmodning fra Meldal kommune har NGU vurdert forskjellige kalksteins- felter i kommunen, med tanke på et eventuelt uttak av jordbrukskalk. Undersøkelsene har vært utført i nært samarbeid med geolog Grammeltvedt i Orkla Industrier A/S. Etter innledende befaringer av forskjellige felter ble et kalksteinsfelt inne i Otladalen, Markusåsen, valgt ut for nærmere undersøkelser. Området ble kartlagt og systematisk overflateprøvetatt. Kalksteinen er mørk grå av farge og finkornet til tett.