5 resultater
User's manual for the finite element program TURAM is described. With the program we can calculate theoretical anomaly curves for real geological two- dimensional structures in the field of a line source (Turam cable). The program is user oriented and it generates the finite element grid auto- matically.
... i celler på 500 X 500 m. For hver celle er informasjon om geologi, geofysikk og geokjemi kodet, og variable for hver datatype er ...
... bakgrunn av innsamlede brønndata og kjennskap til områdets geologi. Områder for nye prøveboringer er foreslått. Flyfoto er benyttet i ...
... oversikt over gullgruvedriftens historie, Lyklingområdets geologi og av resultatene fra knakkprøvetaking. Resultatene fra ...
... NØ for Bruvannsfeltet. Rapporten beskriver forekomstens geologi, malmgeologi og strukturgeologi og gir bl.a. en tolkning av 12 N-S ...