2 resultater
... med særlig henblikk på de såkalte albittdiabasenes geologi og petrologi. ...
... i to bind. Bind I beskriver utførte arbeider, feltets geologi og malmfordeling, og omfatter en malmberegning og vurdering, kalkyler ...