3 resultater
... en oversikt over undersøkelsene i Repparfjordfeltet 1965 (geologi, geofysikk, diamantboringer, resultater, oppredningsforsøk, forbrukte ... er: 1. Oversiktskart M: 1:10 000. 2. IP - anomalier, geologi. Vestre felt og hovedfeltet, M: 1:2 500. 3. IP - anomalier, geologi. ...
... 1:10 000. 2. Cu - mineralisering ved "Hans" M: 1:1 000. 3. Geologi M: 1:2 500. 4. Blokkdiagram over en del av feltet M: 1:2 500. ...
... Periskop er tatt i bruk for undersøkelse av geologi i korte borhull. Snåsa: Det er foretatt endel undersøkelser i det ...