2 resultater
Rapporten er på engelsk og har følgende innholdsfortegnelse: - Introduction. - Summary of the geology. - Observations. - The geophysical anomalies. - Conclusions. - Bilag: 1. Diagram of 206 joint - directions between coord. 9200 - 9400X / 10 000 - 10 550Y. 2. Structural map of a part of Ulveryggen, M: 1:1 000. 3. Provisional map of the position of the most inportant E.M. anomalies and their relation to the geology in the coordinate area 9000 - 9450X / 9450 - 9550Y, M: 1:1 000. 4.
Saltvikfeltet er betegnelsen på området langs Råna-norittens nordgrense fra Rånbogen over mot Skjomen. Formålet med undersøkelsene var å finne eventuelle konsentrasjoner av nikkelførende magnetkis langs kontakten mellom noritt og skifer. Undersøkelsene i Saltvikfeltet var et samarbeid mellom geofysisk og geologisk avdeling ved NGU. Undersøkelsene foregikk i stikningsnett.