Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1071 resultater
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
The ultimate objective of this project is to contribute directly to establishing necessary confidence that the CO2 in specific geological storage sites will be effectively retained for a time scale of thousands of years.
This report describes 21 graphite occurrences in the Lofoten-Vesterålen area, including reviews of previous graphite investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described occurrences. The graphite occurrences are situated in high-grad Archaean metamorphic rocks comprising quartzites, intermediate and mafic gneisses, iron formations, dolomites and graphite schist.
Two drill holes are located at Jettan in the Nordnes mountain in Troms county, named BH 02-2013 and BH 03-2013. The boreholes were drilled during summer/autumn 2013 by Arctic drilling and the drill cores were logged at the Geological Survey of Norway (NGU) in January 2014. Both drill cores are approximately 100 meter long (98.08 and 100.94 m) and due to fracture and/or fault zones the drill hole were cemented and re-drilled several times to keep stable.
Her står det om hvordan NGU og geologer arbeider.
Stratigraphic sections and key localities were examined on both sides of the national border during this first season of the international collaboration. During fieldwork on Varanger Peninsula the Russian workers concentrated on conglomerates, diagenetic concretions and palaeoclimatic indicators as tools useful for correlation.
The 1991 fieldwork in this project was a continuation of investigations commenced in 1990. The Norwegian and Russian workers agreed that: (1) The Trollfjorden-Komagelva Fault Zone continues from the Varanger Peninsula to the isthmus between the Sredni and Rybachi Peninsulas; and (2) there is an overall similarity between the Sredni rocks and those of the Tanafjorden - Varangerfjorden Region, and between the Barents Sea Region and the Rybachi rocks.
... trakter. Han fikk derfor en litt uvanlig oppgave for en geolog – nemlig å forklare lokale ord og utrykk fra Dombås og Åndalsnes ...
... naturfag, sliter med "identitet". Hvilke yrke får jeg som geolog? Yrket er ikke like selvbeskrivende som politi, brannmann, lege. Jeg ...
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
28 geologer og forskere deltar denne uka på en internasjonal ekskursjon fra Brønnøysund til Trondheim i regi av Eurogranites.
Norge og Norden er tildelt den prestisjetunge verdenskongressen i geologi i 2008. Avgjørelsen ble fattet blant delegatene på årets kongress i Firenze.
Geologer er i full gang med å kartlegge skredutsatt bebyggelse i Høyanger kommune. Skredfarekartene vil gi økt sikkerhet til kommunens innbyggere.
NGU-geolog Ingvar Lindahl har laget et nytt flott bokverk om bruk av stein i ... Bestill boka her Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære ...
... problemer på en av våre servere er tjenesten "Spør en geolog" midlertidig ute av drift.   Spørretjeneste midlertidig ute av ...
Hvor finner jeg informasjon om søknaden til Unesco for å få Lofoten på verdensarvlisten, og finnes det noe om geologi i søknaden?
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi det er nyttig for personer som bare vil lære litt om geologi.
... Her kan du lese mer om geoparker og hva de gjør.   Geolog og prosjektleder Akkurat nå er det to stillinger som er ledige. Gea Norvegica Geopark søker geolog/naturviter med et stort engasjement for geologi og formidling, som det ...
Interessen for å jobbe med skred og naturkatastrofer øker enormt. Fredag 21. oktober møtes 100 unge geologer og geologistudenter til den aller første «Geofaredagen» ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
RØROS: Alt henger sammen med alt. Geologer går på gjengrodde stier og gransker grensene mellom geologiske enheter. I sommer saumfarer de Røros og Tydal.
Eg sykla Rallarvegen i sommar – og angrar ikkje! Den over 100 år gamle anleggsvegen frå høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi.
... før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at ... rekordstore gullklumpen på 34,9 gram. Foto: NGU. Geolog Lars Olsen forteller at han har tro på at det kan være mulig å finne ...
Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og pukkregistrering er det er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning.
Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - og konkrete muligheter for flere.
Hvilke geologiske ressurser har Oslo-regionen? Hvilken risiko utgjør kvikkleire, jordforurensing og radon på Østlandet? En stor konferanse trekker nå geologi inn i kommunal planlegging.
EU satser tungt på blå vekst i marine og maritime næringer. En viktig bidragsyter er nettverket EMODNET og portalen EMODNET Geology med sammensydde maringeologiske kart for hele Europa.
Grafisk formgiver Bjørg Svendgård ved NGU ble nylig hedret med gullfuglen for designet på boka "Landet blir til - Norges geologi" i konkurransen Årets vakreste bøker.
NGUs samarbeidspartner i Etiopia, GSE (Geological Survey of Ethiopia), har stått for utgivelse av en "Country Supplement" om landets mineralressurser i Mining Journal.
Vår geologiske arv, i tydinga stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.
Noen geologer klarer ikke å holde seg unna faget selv midt i byen under lørdagshandelen. Det er jo så mye fin stein i bygningene!
«Geologiens dag» feirer 10 år i år, og har invitert folk over hele landet til et innblikk i landets geologi. I år sto de «geologiske opplevelsene» i fokus.
Norske geologer har kastet sine øyne på Afrika. Kontinentet syder av uløste spørsmål; om dannelsen av digre sedimentbassenger, om de langsomme bevegelsene i jordskorpen og om vulkanisme.
HATTFJELLDAL: De kartlegger berggrunnen og jakter på mineralforekomster. I flere uker i høst har geologer trålet Hattfjelldal. Her kan det finnes både kobber, sink, gull og nikkel.
Geologer har avdekket restene av to store klebersteinbrudd i Sunnhordland. Steinbruddene stammer fra middelalderen og er trolig benyttet ved byggingen av flere kirker i Bergen.
... Dermed kan dei få enda meir ut av aktiviteten, seier NGU-geolog Oddvar Longva, som har vore med på kartlegginga i Saltstraumen. ... kartlegging «slår vi på lyset» på havdjupet, seier NGU-geolog Oddvar Longva. NGU- geologane Oddvar Longva og Liv Plassen ...
BARDUFOSS-SENJA, TROMS: Geologer slår løs biter av grunnfjell i en vegskjæring på Senja i Troms. Undersøkelsene skal avsløre hvor den oppknuste sonen strekker seg. Det kan være gull verdt.
I samarbeid med Geological Survey of Ethiopia (GSE) er NGU er i gang med å utarbeide et forprosjekt som på sikt kan gi det afrikanske landet bedre tilgang på grunnvann.
Under PDAC, verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og hvilket mineralpotensial som finnes her.

Sider