Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1043 resultater
Stratigraphic sections and key localities were examined on both sides of the national border during this first season of the international collaboration. During fieldwork on Varanger Peninsula the Russian workers concentrated on conglomerates, diagenetic concretions and palaeoclimatic indicators as tools useful for correlation.
The 1991 fieldwork in this project was a continuation of investigations commenced in 1990. The Norwegian and Russian workers agreed that: (1) The Trollfjorden-Komagelva Fault Zone continues from the Varanger Peninsula to the isthmus between the Sredni and Rybachi Peninsulas; and (2) there is an overall similarity between the Sredni rocks and those of the Tanafjorden - Varangerfjorden Region, and between the Barents Sea Region and the Rybachi rocks.
... trakter. Han fikk derfor en litt uvanlig oppgave for en geolog – nemlig å forklare lokale ord og utrykk fra Dombås og Åndalsnes ...
... naturfag, sliter med "identitet". Hvilke yrke får jeg som geolog? Yrket er ikke like selvbeskrivende som politi, brannmann, lege. Jeg ...
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
28 geologer og forskere deltar denne uka på en internasjonal ekskursjon fra Brønnøysund til Trondheim i regi av Eurogranites.
Norge og Norden er tildelt den prestisjetunge verdenskongressen i geologi i 2008. Avgjørelsen ble fattet blant delegatene på årets kongress i Firenze.
Geologer er i full gang med å kartlegge skredutsatt bebyggelse i Høyanger kommune. Skredfarekartene vil gi økt sikkerhet til kommunens innbyggere.
NGU-geolog Ingvar Lindahl har laget et nytt flott bokverk om bruk av stein i ... Bestill boka her Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære ...
... problemer på en av våre servere er tjenesten "Spør en geolog" midlertidig ute av drift.   Spørretjeneste midlertidig ute av ...
Hvor finner jeg informasjon om søknaden til Unesco for å få Lofoten på verdensarvlisten, og finnes det noe om geologi i søknaden?
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi det er nyttig for personer som bare vil lære litt om geologi.
Interessen for å jobbe med skred og naturkatastrofer øker enormt. Fredag 21. oktober møtes 100 unge geologer og geologistudenter til den aller første «Geofaredagen» ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
RØROS: Alt henger sammen med alt. Geologer går på gjengrodde stier og gransker grensene mellom geologiske enheter. I sommer saumfarer de Røros og Tydal.
Eg sykla Rallarvegen i sommar – og angrar ikkje! Den over 100 år gamle anleggsvegen frå høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi.
... før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at ... rekordstore gullklumpen på 34,9 gram. Foto: NGU. Geolog Lars Olsen forteller at han har tro på at det kan være mulig å finne ...
Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og pukkregistrering er det er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning.
Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - og konkrete muligheter for flere.
Hvilke geologiske ressurser har Oslo-regionen? Hvilken risiko utgjør kvikkleire, jordforurensing og radon på Østlandet? En stor konferanse trekker nå geologi inn i kommunal planlegging.
EU satser tungt på blå vekst i marine og maritime næringer. En viktig bidragsyter er nettverket EMODNET og portalen EMODNET Geology med sammensydde maringeologiske kart for hele Europa.
Grafisk formgiver Bjørg Svendgård ved NGU ble nylig hedret med gullfuglen for designet på boka "Landet blir til - Norges geologi" i konkurransen Årets vakreste bøker.
NGUs samarbeidspartner i Etiopia, GSE (Geological Survey of Ethiopia), har stått for utgivelse av en "Country Supplement" om landets mineralressurser i Mining Journal.
Vår geologiske arv, i tydinga stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.
Noen geologer klarer ikke å holde seg unna faget selv midt i byen under lørdagshandelen. Det er jo så mye fin stein i bygningene!
«Geologiens dag» feirer 10 år i år, og har invitert folk over hele landet til et innblikk i landets geologi. I år sto de «geologiske opplevelsene» i fokus.
Norske geologer har kastet sine øyne på Afrika. Kontinentet syder av uløste spørsmål; om dannelsen av digre sedimentbassenger, om de langsomme bevegelsene i jordskorpen og om vulkanisme.
HATTFJELLDAL: De kartlegger berggrunnen og jakter på mineralforekomster. I flere uker i høst har geologer trålet Hattfjelldal. Her kan det finnes både kobber, sink, gull og nikkel.
Geologer har avdekket restene av to store klebersteinbrudd i Sunnhordland. Steinbruddene stammer fra middelalderen og er trolig benyttet ved byggingen av flere kirker i Bergen.
... Dermed kan dei få enda meir ut av aktiviteten, seier NGU-geolog Oddvar Longva, som har vore med på kartlegginga i Saltstraumen. ... kartlegging «slår vi på lyset» på havdjupet, seier NGU-geolog Oddvar Longva. NGU- geologane Oddvar Longva og Liv Plassen ...
BARDUFOSS-SENJA, TROMS: Geologer slår løs biter av grunnfjell i en vegskjæring på Senja i Troms. Undersøkelsene skal avsløre hvor den oppknuste sonen strekker seg. Det kan være gull verdt.
Optisk televiewer (OPTV) benyttes til inspeksjon av borehull ved å filme innvendig borehullsvegg. Ved å studere opptakene kan en kartlegge geologi, geologiske grenser, oppsprekningsgrad og bergartenes foliasjon (strøk og fall).
I samarbeid med Geological Survey of Ethiopia (GSE) er NGU er i gang med å utarbeide et forprosjekt som på sikt kan gi det afrikanske landet bedre tilgang på grunnvann.
Under PDAC, verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og hvilket mineralpotensial som finnes her.
Norges geologi gir rom for majestetiske og minnerike opplevelser. Geoturisme har blitt en sterk nisje, med både geoparker og geologiske attraksjoner.
I tillegg til NGUs nettsider, finnes det flere gode nettsider om geologi. Her er en oversikt over sider som kan gi nyttig geologisk kunnskap.
Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.
... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering ... Men før var det byen sin kloakk- og avfallsplass. NGU-geolog Malin Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei ...
Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1).
... På NGU sine nettsider kan du stille spørsmål til en geolog. Et av de vanligste spørsmålene er hvor dypt det er ned til fast ...
Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder.

Sider