17 resultater
Lurer du på noe innen geologi?
Vi ønsker at stadig flere skal oppdage og oppleve geologi. Derfor utgir vi innimellom enkeltstående bøker, alene eller i samarbeid med andre institusjoner og forlag. Innholdet kan både være vitenskapelig og tilpasset den allment interesserte leser.
NGU er til for deg som brukar. Her finn du nokre av våre tilbod til deg. Me tilbyr ei rekkje tenester. Mellom dei mest sentrale er laboratoriet, det offentlege biblioteket og svartenesta om geologi.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
 
Liste over aeromagnetiske anomalikart
Liste over tilgjengelige tyngdeanomalikart
Post-Conference Excursion (5th-7th June): The Leka Ophiolite and the Norwegian Strandflat. A three days excursion to examine the ophiolite sequence at the island of Leka and have a walk on the exposed Moho.
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
 
... Løvø Nettredaktør: Rune Eian Spør en geolog   NGU Borkjernesenter Postadresse: 7332 Løkken ...
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.
NGU-dagen 2015 hadde geologisk mangfald og naturarv som tema. Vi sende alle foredraga direkte på nett. Gjekk du glipp av eitt eller fleire av foredraga, finn du dei samla her.
Hvert år utgir NGU rapporter, seriepublikasjoner, bøker og brosjyrer. Mange av dem finnes nedlastbare på NGUs nettsider.
Vi lever av og på et geologisk mangfold. Det skal alle få muligheten til å oppleve i en nasjonal steinpark på Lade i Trondheim.
NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger derfor stor vekt på systematisk å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner i Norge.
NGU Bulletin er vår engelskspråklige serie med vitenskapelige artikler