22 resultater
Lurer du på noe innen geologi?
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy.
NGU er til for deg som brukar. Her finn du nokre av våre tilbod til deg. Me tilbyr ei rekkje tenester. Mellom dei mest sentrale er laboratoriet, det offentlege biblioteket og svartenesta om geologi.
Vi ønsker at stadig flere skal oppdage og oppleve geologi. Derfor utgir vi innimellom enkeltstående bøker, alene eller i samarbeid med andre institusjoner og forlag. Innholdet kan både være vitenskapelig og tilpasset den allment interesserte leser.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
 
Liste over aeromagnetiske anomalikart
Liste over tilgjengelige tyngdeanomalikart
Post-Conference Excursion (5th-7th June): The Leka Ophiolite and the Norwegian Strandflat. A three days excursion to examine the ophiolite sequence at the island of Leka and have a walk on the exposed Moho.
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.
... Løvø Nettredaktør: Rune Eian Spør en geolog   NGU Borkjernesenter Postadresse: 7332 Løkken ...
NGU-dagen 2015 hadde geologisk mangfald og naturarv som tema. Vi sende alle foredraga direkte på nett. Gjekk du glipp av eitt eller fleire av foredraga, finn du dei samla her.
Hvert år utgir NGU rapporter, seriepublikasjoner, bøker og brosjyrer. Mange av dem finnes nedlastbare på NGUs nettsider.
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
Vi lever av og på et geologisk mangfold. Det skal alle få muligheten til å oppleve i en nasjonal steinpark på Lade i Trondheim.
NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger derfor stor vekt på systematisk å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner i Norge.
NGU Bulletin er vår engelskspråklige serie med vitenskapelige artikler
Information about Trondheim
Monday 23 May  18:00-20:00 Registration and icebreaker. The icebreaker will be held at the Geological Survey of Norway. Light food and beverages will be served.
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.