60 resultater
... gå så langt ned, men jeg bannet over at jeg ikke hadde en geolog i lomma.  Grottene på den greske øya Antiparos inneholder ... Dette drømmer bloggforfatteren om: En geolog i lomma... Den som kunne hatt en geolog i lomma! En du kunne ta fram ...
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
... enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog. Å lese landskapet rundt meg gir innblikk i hvordan Norge har blitt ... enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog! Ane K. Engvik har sin faste blogg i forskning.no. Bergtatt av ...
Jeg har min egen blogg i nettavisen forskning.no. Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell.
I sommer har media interessert seg for potente steinformasjoner med muligheter for turistopplevelser og grovkornede ordspill. Noen har også fått med seg at den mest omtalte - Trollpikken - ligger i en geopark.
... godt, tror jeg både er arkeolog og til tider teolog, men geolog, hva er det? Andre forbinder geologer med "mad scientists" fra Larson`s ... å profilere hva geologi brukes til i samfunnet og hva en geolog, geofysiker, ingeniørgeolog, geotekniker eller geoviter gjør. Det vi ...
Black Friday er ingen klimapådriver. Kanskje det er mulig å omstille Black Friday til et mer klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst?
Bor du i en storby - og har lurt på hva som finnes under asfalten? Det er ikke bare kabler, kloakkledninger, kjellere og tuneller, det er også geologi. En skikkelig blanding.
... naturfag, sliter med "identitet". Hvilke yrke får jeg som geolog? Yrket er ikke like selvbeskrivende som politi, brannmann, lege. Jeg ...
Eg sykla Rallarvegen i sommar – og angrar ikkje! Den over 100 år gamle anleggsvegen frå høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi.
Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og pukkregistrering er det er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning.
Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1).
... På NGU sine nettsider kan du stille spørsmål til en geolog. Et av de vanligste spørsmålene er hvor dypt det er ned til fast ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
... til å tenke på geologene", sier han, og fortsetter: "At en geolog kan se hva som ligger under jorda. Det er et uanselig fag, men det kan ...
Naturkunnskap gir økt glede med å ferdes ute. Langs turstien på Farstadsanden i Møre og Romsdal gir nye informasjonstavler inspirasjon til større opplevelser ute.
Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1).
En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen.
Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR).
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
Trekantformede jordskred (innenfor kategorien ikke-kanalisert jordskred; på engelsk debris avalanche) er en type løsmasseskred som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg kontinuerlig langs skredløpet til en stor bredde i dalbun
... lite troll som ligger i magen min og gomler på stein. Som geolog vet jeg at magnesium er et grunnstoff som tilhører gruppen for ... Magnesium finnes ofte i stein. Men hva skal en gravid geolog gjøre når hun får beskjed om at hun mangler magnesium. Spise stein?? ...
I Dagens Næringsliv 1. november var det en artikkel med overskriften "Når det er tomt her - er verden ille ute".
... av endringene, trengs det geovitere. Her bedriver geolog Eiliv Larsen klimaforskning på Jan Mayen. Foto: Astrid Lyså. ... i innland og utland. Godt retningsvalg! Å være geolog kan by på store naturopplevelser. Her undersøker Trond Slagstad fra ...
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid.
... grad en vitenskapelig reise, en tolkning av den enkelte geolog basert på best mulige kunnskapsnivå til en hver tid. I dag ...
Norges geologiske undersøkelse har innledet det nye året med å skifte logo og grafisk profil. Geologhammeren og fjærpennen er tilbake som bærende symboler.
På tv-aksjonen i år var temaet regnskog. Regnskogen er en naturtype som er veldig viktig for oss her på jorden. Selv om den bare dekker 2% av jordas overflate, mener man at den er hjem til kanskje så mye som 50% av alle jordas arter.
Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.
Norge er geologisk mangfoldig. NGU inviterer til dugnad der det geologiske mangfoldets gullkorn gjøres kjent for folk flest.
Idéen om å bygge boliger til 50 000 nye innbyggere, vil forandre hele Trondheim sentrum. Nå blir det viktigere enn noen gang å vite hva som befinner seg under bygatene.
Den 20. april kunne vi lese i Adresseavisen om en oppsiktsvekkende plakat i Ringvebukta. Den kunngjorde et forbud mot å kaste flate steiner fra stranda, fordi de var blitt så sjeldne.
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima.
... i fullskjerm-versjon, og få en innføring i hva en geolog leter etter - og finner. Klikk på bildet for å få ...
"Jeg glemmer aldri den gangen geografilæreren min skulle undervise oss i et tema som for studenter flest er og blir et knusktørt tema: Bergarter", skriver tekststudent Johanna Holt Kleive i Aftenposten, hvorpå hun fortsetter: "De flest
Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
Diskusjonen rundt konsesjonen til Nussir ASA for en kobbergruve i Kvalsund i Finnmark, har tidvis vært sterk og følelsesladet.
Bli med på en spennende isbreereise, som strekker seg over 100 år tilbake i tid.
Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.
... Hvem vinner? Stein, saks eller papir? Spør du en geolog vil stein vinne overlegent. Uten stein har vi verken metaller til saksa, ...

Sider